26 października 2005

O astmie w Jachrance

W dn. 8 – 11 września br. w Jachrance k. Warszawy odbyła się jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Obturacja dróg oddechowych. Astma, alergia i POChP”.

Patronat nad konferencją, zorganizowaną przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii AM w Warszawie, objął rektor Akademii Medycznej w Warszawie, prof. dr hab. Leszek Pączek. W spotkaniu wzięło udział ok.1,1 tys. lekarzy.
Wykłady prowadzili profesorowie ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju. W programie konferencji pięć sesji poświęcono astmie, jedną alergologii oraz dwie POChP. W sesji inauguracyjnej prof. Marek L. Kowalski wygłosił wykład „Polimorfizm genów a fenotyp astmy”, prof. Jerzy Kruszewski – „Dlaczego są potrzebne standardy w alergologii?”, a prof. Wacław Droszcz – „Jak rozpoznać i leczyć astmę w gabinecie lekarza rodzinnego”.
– Ze względu na bogaty program konferencji doniesienia przenieśliśmy do sesji plakatowej. Było ich ponad 20 – mówi dr hab. med. Joanna Mazurek, sekretarz konferencji. – Wszystkie sesje kończyły się żywą, niekiedy burzliwą dyskusją. Uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny i sprawną organizację zjazdu.
Spotkanie w Jachrance odbyło się w 25. rocznicę pierwszej konferencji poświęconej astmie. Ü

md, mkr

Archiwum