18 października 2005

Tabakiera dla nosa – nie nos dla tabakiery

Jak zobiektywizować jakość szkoleń
Nie bójmy się dokonywać oceny szkoleń – ich jakość zależy m.in. od naszych uwag oraz racjonalnej selekcji wydarzeń edukacyjnych, w których decydujemy się uczestniczyć. Aby w tym pomóc, Ośrodek Doskonalenia OIL w Warszawie przygotował kwestionariusz zamieszczony na stronie internetowej OIL (www.warszawa.oil.org.pl). Liczymy na Państwa współpracę. Jakość zarejestrowanych szkoleń kontrolować będą również pracownicy Ośrodka – na podstawie znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dotyczy to również wysokości cen szkoleń.
Jak uniezależnić się od komercyjnej oferty szkoleniowej
Wymaga to inicjatywy własnej nas, lekarzy. Nawiązania współpracy z członkami danego środowiska lekarskiego, dyrekcją zakładu opieki zdrowotnej, samorządem terytorialnym, Narodowym Funduszem Zdrowia, Okręgową Izbą Lekarską, niezależnymi sponsorami itp. Początki są zazwyczaj trudne. Jednak coraz liczniejsze przykłady dowodzą, że organizacja doskonalenia zawodowego w lokalnych grupach jest możliwa.
Pierwszy krok to zawiązanie grupy inicjatywnej. Mogą ją stanowić lekarze zatrudnieni w danym ZOZ-ie lub w danej miejscowości, lekarze danej specjalności lub zatrudnieni u jednego pracodawcy. Już na tym etapie mogą się Państwo zwracać o pomoc do naszego Ośrodka. Kolejnym krokiem jest opracowanie ramowego rocznego planu szkoleń wewnętrznych i/lub posiedzeń miejscowego oddziału właściwego towarzystwa naukowego. Z chwilą uwiarygodnienia inicjatywy należy pozyskać przychylność i wsparcie ze strony głównych partnerów; w pierwszej kolejności – dyrektora ZOZ-u, który powinien bez skutków finansowych udostępnić salę oraz oprzyrządowanie medialne, zdając sobie sprawę z tego, że doskonalenie zawodowe zatrudnianych przez niego lekarzy podnosi rangę i konkurencyjność zakładu, którym kieruje. Kolejnym partnerem powinien stać się samorząd powiatowy lub wojewódzki, będący organem założycielskim danego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Samorząd powinien pokryć koszty honorariów wykładowców.
Zaletą organizowania szkoleń we własnym zakresie są m.in.: możliwość dostosowania ich tematyki do rzeczywistych potrzeb danego zespołu lekarskiego, zaproszenia wykładowców reprezentujących różne szkoły, a przede wszystkim – przybliżenie miejsca szkolenia do miejsca pracy i zamieszkania lekarzy, a także obniżenie kosztów ponoszonych przez lekarzy.

Wszystkich zainteresowanych organizacją szkoleń we własnym zakresie zachęcamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem, którego pracownicy udzielą niezbędnych konsultacji oraz przekażą doświadczenia innych kolegów. Ü

Krzysztof DZIUBIŃSKI

Archiwum