7 października 2005

Zmiana władz warszawskiej AM

W nowym miejscu, przy ul. Raszyńskiej, mieści się Dom i Klub Lekarza. Zarząd Towarzystwa zaprosił ustępujący Senat i przejmujących władzę do naszego wspólnego Domu. Jego Magnificencja prof. Leszek Pączek przyjął sporych rozmiarów prawdziwy zdobiony klucz od prezesa TLW Jerzego Jarkiewicza, też profesora naszej kochanej Alma Mater. Były wspaniałe przemówienia prezesa TLW i obu rektorów. Znakomici profesorowie, wielcy uczeni, wybitni lekarze utworzyli nowe koło naszego Towarzystwa, które liczy już 185 lat – tzw. Koło Profesorskie. A jak wspomniał rektor Leszek Pączek, kiedyś to właśnie zarząd Towarzystwa Lekarskiego mianował rektorów. Blisko siedziby Rektoratu, szpitali przy ul. Banacha i Dzieciątka Jezus przy Lindleya, Nowogrodzkiej i Koszykowej. Rzut, może dwa rzuty kamieniem. Zapraszamy. Ü

Adam Galewski

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie zaprasza do nowego Domu i Klubu Lekarza w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 54;
tel.: 822-23-42, 823-96-82, 823-96-83. Klub jest czynny codziennie w godz. 12.00 – 22.00.

Archiwum