28 listopada 2005

Nowa siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Piękna i przyjazna

Przyjemnie jest pisać i opowiadać o tym, że komuś się coś udało. A udało się – dzięki upor-czywym staraniom – zbudować niemal od podstaw nową siedzibę Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Dr Andrzej Trzaskowski (na zdjęciu) opowiada jej arcyciekawą historię:
To nadzwyczaj zasłużone dla wielu pokoleń lekarzy Towarzystwo miało swą własną, piękną siedzibę przy ul. Niecałej już za czasów rozbiorowych – w pałacu sprzedanym w 1870 r. przez Mariannę Paderewską, matkę Ignacego Paderewskiego, za 22 tysiące rubli w srebrze, ofiarowanym następnie warszawskim lekarzom przez dr. Jana Bącewicza. W siedzibie tej Towarzystwo przetrwało do wybuchu wojny w 1939 r. Częściowo spalony w czasie Powstania, obrócony w ruinę pałac upaństwowiono w 1950 r. dekretem Bieruta, a następnie rozebrano. Na jego miejscu pozostał jedynie pusty plac.
Ponad 20-letnie starania o odzyskanie nieruchomości przy Niecałej zostały uwieńczone powodzeniem. Plany wybudowania w tym miejscu wspólnej siedziby TLW i OIL z różnych względów nie zakończyły się pomyślnie. Dlatego grunt położony w tak atrakcyjnym miejscu został sprzedany za cenę, która umożliwiła nabycie pięknej niegdyś willi z 1921 r. na warszawskiej Ochocie. Wymagała ona nie tyle remontu, ile odbudowy niemal od podstaw i przystosowania jej do różnych potrzeb Towarzystwa: reprezentacyjnych, klubowych, a także do prowadzenia działalności usługowej, która pozwoliłaby na pokrycie, a przynajmniej zmniejszenie kosztów utrzymania siedziby.
Dlaczego opowiadamy o tej historii? Głównie po to, by jeszcze raz powiadomić, że tak znany, ceniony, zasłużony Klub Lekarza w Alejach Ujazdowskich przenosi się, przynajmniej w części, na Ochotę, do pięknie urządzonego pałacyku przy ul. Raszyńskiej 54. Miejmy nadzieję, że przenoszą się też duch, atmosfera dotychczasowej siedziby TLW, miejsca,
w którym od wielu lat starano się skupić, zjednoczyć, zachęcić do wspólnego działania lekarzy Warszawy i okolic.
Tym, którzy tego dokonali w czasach ogólnej niemożności, należy się nasz szacunek i uznanie. A teraz wspólnymi siłami uczyńmy z tej pięknej siedziby miejsce przyjazne lekarzom, ich rodzinom i gościom. Ü
jww

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie zaprasza
do nowego Domu i Klubu Lekarza w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 54;
tel.: 822-23-42, 823-96-82, 823-96-83.
Klub jest czynny codziennie w godz. 12.00-22.00.

Archiwum