16 listopada 2005

Płońska inicjatywa

17 października br. szpital w Płońsku zorganizował konferencję naukowo-szkoleniową „Wczesne rozpoznanie chorób układu moczowego”. Patronował jej Mazowiecki Oddział PTU.

Szpital powiatowy w Płońsku w ciągu kilku lat bardzo się rozwinął. Pracuje tutaj jeden z najlepszych na Mazowszu Szpitalny Oddział Ratunkowy. W ciągu 4,5 roku potrojono liczbę wykonywanych zabiegów. W ostatnim czasie oddano do użytku trakt porodowy i pracownię endoskopową. Trwają prace wykończeniowe w nowych pomieszczeniach przeznaczonych na oddziały chirurgii i ortopedii. W ich dawnym budynku, po remoncie, powstanie neurologia i prawdopodobnie urologia.
Planując kolejne oddziały, dyrektor szpitala Paweł Obermeyer dokonał rozpoznania potrzeb zdrowotnych powiatu płońskiego i okolic. Służyła temu akcja profilaktyczna wczesnego rozpoznania chorób układu moczowego u mężczyzn na tym terenie.

W badaniach przesiewowych pracował zespół lekarsko-pielęgniarski. Poza dyr. Obermeyerem uczestniczyli w nich dr n. med. Andrzej Kurpiński, zastępca ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Praskiego w Warszawie, a także dr Piotr Winciunas.
Konferencję poświęcono prezentacji wyników badań. Przeprowadzono je w 20 miastach i miejscowościach powiatu. Poddało się im 1053 osób spośród ok. 18 tys. mieszkańców płci męskiej powyżej 40 r. ż. Stwierdzono, że 68 proc. badanych powinno być leczonych z powodu łagodnego rozrostu stercza lub zaburzeń erekcji, a u 24 istnieją wskazania do operacji. Podejrzenie raka prostaty postawiono 17,6 proc. osób; u 1 proc. zaś stwierdzono raka prostaty. Kilkuset mężczyzn spośród przebadanych otrzymało skierowanie na dalszą diagnozę w Szpitalu Praskim. Zgłosiło się, niestety, tylko kilkunastu.
Z wieloletnich doświadczeń urologów klinicznych wynika, że bardzo wielu pacjentów z chorobami układu moczowego zgłasza się do lekarzy w bardzo zaawansowanym stadium nowotworów.
Dr Kurpiński uważa zatem, że celowe jest utworzenie oddziału urologicznego w Płońsku. Dodaje, że konieczne jest także utworzenie ambulatorium wyposażonego w aparaturę do pełnej
diagnostyki urologicznej, przygotowane do wyjazdów w teren,
aby mogło dotrzeć do mieszkańców wsi i małych miejscowości. Ü

mkr

Archiwum