3 listopada 2005

Podział środków na oddziały wojewódzkie – nieszczęsna alokacja

Zgodnie z terminarzem, 20 września br. minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów zatwierdził plan Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2006.

Uwzględnienie autopoprawek wniesionych przez prezesa NFZ zaowocowało tym, że każdy z oddziałów wojewódzkich uzyska w przyszłym roku wzrost średnio nie mniejszy niż 3-procentowy. Należy jednoznacznie ocenić, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zła, a nawet bardzo zła, tak więc i napisane na jej podstawie rozporządzenie nie może być zadowalające.

Ministerstwo Zdrowia, opierając się na podstawie rozporządzenia, przygotowało algorytm, na którego podstawie wykonano symulację alokacji środków. Pierwszą wersję projektu planu finansowego na rok 2006 opublikowano już 6 maja br. i od razu wzbudziła ona protesty. Liczne gremia krytykowały projekt, wskazując zawarte w nim liczne błędy i przestrzegając przed skutkami wprowadzenia go w proponowanej wersji. Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie nanosiło w planie mniejsze i większe poprawki. Kolejne wersje były ogłaszane kolejno: 3 i 8 sierpnia – oraz 5 podobnych wersji w dniu 1 września. Ale ostateczna wersja – z 2 września – również nie uzyskała powszechnej akceptacji. Została negatywnie zaopiniowana przez Radę Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ewentualna realizacja planu w wersji obecnej spowoduje w przyszłym roku zapaść finansową licznych placówek ochrony zdrowia na Mazowszu.
Analizując projekt planu finansowego na rok 2006, należy zwrócić uwagę, że plan obejmuje finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego. Na Mazowszu jest wprawdzie tylko jedno uzdrowisko, Konstancin, ale nie przeznaczono dodatkowych środków na jego finansowanie i dyrekcja będzie musiała je wygospodarować.

Reasumując, aby zamknąć budżet na rok 2006, należy spodziewać się przedstawienia świadczeniodawcom ofert nawet nieco niższych niż wynegocjowane, podpisane i realizowane w roku bieżącym. Nietrudno też, w tej sytuacji, przewidzieć liczne i stanowcze protesty dyrektorów placówek.

Niektórzy dziennikarze, po zapoznaniu się z tak niekorzystnym dla Mazowsza planem finansowym, zadają pytanie, dlaczego dyrekcja Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego nie protestuje, nie rozdziera szat i nie zachowuje się jak Rejtan. Należy jednak pamiętać, że są oni urzędnikami państwowymi, którzy otrzymują do realizacji gotowy plan finansowy, i nie ich rolą jest ani jego krytyka, ani zmiana, tylko precyzyjna i możliwie jak najlepsza realizacja. Ü

Jerzy SERAFIN,
rzecznik prasowy
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Archiwum