8 listopada 2005

Spod kociej łapy


Nauczanie medycyny przez Internet ma dużą przyszłość. Zrozumieli to już dwa lata temu pomysłodawcy Medycznej Platformy Edukacyjnej. (…) Medyczna Platforma Edukacyjna ma oferować lekarzom i pielęgniarkom dostęp do niedrogich kursów multimedialnych i interdyscyplinarnych wykładów przez Internet, a w przyszłości rozwinąć się w portal medyczny adresowany nie tylko do środowisk medycznych. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej http://www.medycyna.org.pl, pomysłowi patronują Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie i Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych, które powołały Porozumienie Konsorcjalne Gravitas. (…)
Przez dwa lata dopracowywano własnymi siłami projekt Medycznej Platformy Edukacyjnej, który wreszcie może ruszyć, bo są ku temu podstawy prawne. Minister zdrowia znowelizował rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy, dopuszczając możliwość realizowania kursów edukacyjnych dla lekarzy za pośrednictwem kodowanej telewizji i Internetu z ograniczonym dostępem.
„Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie identyfikuje się z tym projektem, ale nie zainwestuje ani złotówki w jego realizację. Samorząd lekarski nie jest statutowo powołany do tego, by tworzyć przedsiębiorstwo informatyczne. Mógł spróbować zrealizować ideę e-edukacji z kimś, kto ma technologię i możliwości finansowe. I zrobił tak. Cały ciężar finansowania tego przedsięwzięcia wzięła na siebie spółka Technologie Innowacje Medycyna – Polska” – powiedział jej prezes Andrzej Ludwicki (…).
Jego zdaniem, podmioty połączyła „wspólna idea popularyzowania współczesnej wiedzy medycznej
w środowisku oraz swobodnej wymiany treści i informacji o charakterze medycznym”. (…)
A. Ludwicki poinformował, iż cena katalogowa pojedynczego kursu (o wartości 5 punktów edukacyjnych) wyniesie 100 zł. (…) cena 20 zł za jeden punkt edukacyjny jest bardzo atrakcyjna w porównaniu z kosztami innych kursów dostępnych dla lekarzy. (…) oprócz kursów płatnych, Medyczna Platforma Edukacyjna będzie miała również bezpłatną ofertę dla lekarzy i pielęgniarek.
„Prowadzimy rozmowy z jednostkami badawczo-rozwojowymi: Instytutem Matki i Dziecka oraz Centrum Zdrowia Dziecka, by użytkownicy platformy mogli mieć dostęp do badań i raportów wykonywanych przez te instytuty. Pracujemy też nad modułem dla pielęgniarek i położnych. W ramach abonamentu w wysokości np. 2 zł, który wykupywałby szpital lub izba dla każdej pielęgniarki, mogłaby ona korzystać z kursów Medycznej Platformy Edukacyjnej” – zapewnia A. Ludwicki.

Beata Lisowska,
„Puls Medycyny”, 28 września 2005 r.

Archiwum