14 grudnia 2005

355 mln zł dodatkowo na leczenie

Prezes NFZ Jerzy Miller poinformował w drugiej połowie października br., że oddziały Funduszu otrzymają w tym roku dodatkowo ponad 355 mln zł na leczenie pacjentów.

Pieniądze te przede wszystkim mają być przeznaczone dla szpitali na finansowanie procedur ratujących życie.
Centrala NFZ zasugerowała następujący podział dodatkowych środków: na lecznictwo szpitalne – 203,5 mln zł, na refundację leków – 74 mln zł, na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – 30,2 mln zł i na rehabilitację leczniczą 18,3 mln zł.
Dodatkowe środki mają poprawić finansowanie procedur ratujących życie, leczenia onkologicznego, refundację leków oraz skrócić kolejki do lekarzy specjalistów i kolejki w rehabilitacji leczniczej.
Pieniądze podzielono w następujący sposób (wg województw): dolnośląskie – 30 mln zł, kujawsko-pomorskie – 20,9 mln zł, lubelskie – 21,9 mln zł, lubuskie – 3,7 mln zł, łódzkie – 25,6 mln zł, małopolskie – 33,1 mln zł, mazowieckie – 55,2 mln zł, opolskie – 9,6 mln zł, podkarpackie – 7,9 mln zł, podlaskie – 12,1 mln zł, pomorskie – 21,4 mln zł, śląskie – 45,8 mln zł, świętokrzyskie – 13,4 mln zł, warmińsko-mazurskie – 3,7 mln zł, wielkopolskie – 33,5 mln zł i zachodniopomorskie – 17,6 mln zł. Trzy województwa: lubuskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie otrzymają mniej pieniędzy, ponieważ dostały je już wcześniej.
Dodatkowe środki pochodzą z rezerw: ogólnej – 85,7 mln zł, na przegrane procesy sądowe – 70 mln zł, na leczenie w krajach UE – 111 mln zł oraz ze składek bieżących – 89 mln zł.
„NFZ ma środki na rezerwę na leczenie w krajach Unii, ponieważ Niemcy mają problemy z uruchomieniem systemu informatycznego i nie można na razie wystawiać należnych faktur za leczenie w tym kraju. Jeżeli w listopadzie Niemcy uruchomią swój system informatyczny, to i tak nie zdążą w 2005 r. Jeżeli by tak się stało, to wykorzystamy pieniądze ze składek bieżących” – powiedział Jerzy Miller.
Prezes NFZ stwierdził, że nie można było wcześniej przekazać dodatkowych pieniędzy, ponieważ „nie leżą one na kontach NFZ, ale co miesiąc są odpisywane do rezerwy.
To oczywiste więc, że rezerwa jest mniej potrzebna w grudniu niż w styczniu”.
Rzecznik prasowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Jerzy Serafin poinformował, że dodatkowe środki przyznane oddziałowi na 2005 r. zostały przeznaczone na świadczenia w umowach niemających ustalonych warunków finansowych do końca br. Otrzymają je m.in. następujące placówki: SZPZOZ Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz., Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Instytut Kardiologii w Warszawie, Centrum Onkologii w Warszawie, NZOZ Stacja Dializ w Otwocku. Pieniądze zostaną przeznaczone również na refundację leków, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny oraz na zwiększenie wartości umów, w których przekroczona została kwota zobowiązania w okresie od stycznia do września 2005 r. w zakresach nielimitowanych (zwiększenie dotyczy okresu od stycznia do czerwca 2005 r.). Ü

AK

Archiwum