8 grudnia 2005

SMS z Krakowa – Wyróżnieni

Jeśli gdzieś warto odbywać jubileusz lub dostojną uroczystość uhonorowania kogoś godnego szacunku, to na pewno w Krakowie. A jeśli już trafiliśmy do dawnej Rzeczpospolitej Krakowskiej (nie wiedzieć czemu pominiętej w numeracji dzisiejszych rzeczpospolitych), to oczywiście najdostojniejszym miejscem pozostaje Wawel. Tadeusz Boy-Żeleński pisał o tym w „Znaszli ten kraj…”: Zapewne wszędzie są jakieś obchody, ale rozpuszczają się one w strumieniu żywego życia, tylko tutaj miasto żyje nimi jak narkotykiem.
Takie uzasadnienie wydaje się wystarczająco tłumaczyć, dlaczego Polski Związek Kawalerów Maltańskich (zasłużony dla szpitalnictwa) wybrał właśnie Wawel na miejsce uroczystości wyróżnienia swoim medalem, nadawanym dorocznie, osoby stanowiącej przykład niezwykłego oddania bliźnim, i to na najtrudniejszym froncie, jakim niewątpliwie pozostają polskie hospicja.
W ubiegłym roku medal taki otrzymała dr Krystyna Kulicka z Warszawy. Tak więc wyróżnienie maltańskie po raz wtóry przypadło lekarce – tym razem przyznano je dr Hannie Odorkiewicz-Sikocińskiej z Katowic (na zdjęciu), która od 17 lat z niezwykłą ofiarnością, społecznie, poświęca swój czas chorym w hospicjach. Kapituła nagrody pod wodzą kanclerza Kapituły prof. Wojciecha Noszczyka – skądinąd wybitnego chirurga, kierownika Kliniki Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie – miała niełatwe zadanie: wybrać osobę najlepszą spośród kilkudziesięciu kandydatur nadesłanych przez 17 hospicjów. Sylwetkę laureatki – specjalistki chorób wewnętrznych i kardiologii, urodzonej w Warszawie, uczennicy gimnazjalnej na tajnych kompletach, uczestniczki Powstania Warszawskiego, po studiach na AM we Wrocławiu osiadłej w Katowicach – przedstawił barwnie prezydent Polskiego Związku Juliusz hrabia Ostrowski.
Drugim bohaterem uroczystości był znany polski reżyser filmowy Marek Piwowski, który otrzymał nadawaną od lat przez maltańczyków Nagrodę FENIKSA za film pt. „Oskar”, poświęcony ostatnim dwunastu dniom życia nieletniego chłopca o tytułowym imieniu (wyróżniony też przez Konferencję Episkopatu Polski). W czasie wręczenia nagród wśród gości znaleźli się m.in. biskup łowicki prof. Andrzej Dziuba; b. ambasador Włoch, a obecnie Zakonu Maltańskiego w Polsce Vincento Mano; przewodnicząca Stowarzyszenia Hospicjów Polskich dr Joanna Stokłosa. Było też sporo młodzieży, która pokazała wzruszający film przedstawiający opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, sprawowaną od 1984 r. przez wolontariuszy Małej Malty na dorocznych obozach organizowanych w różnych krajach (w tym roku odbędą się w Piekarach Śląskich).
***
Następnym krakowskim akcentem (skoro już premiera z Krakowa nie wybrano) będzie zapewne doroczna wystawa szopek. W tym też niewątpliwie jesteśmy najlepsi, chociaż konkurencja z Gorzowa (zapomnianej kopalni polskiej kadry) ruszyła do ataku. Ü

Wasz Cyrulik z Rynku Głównego

Archiwum