20 stycznia 2006

Listy

Sytuacja w onkologii

Nawiązując do artykułu pt. „Sytuacja w onkologii” zamieszczonego w „Pulsie” nr 11/2005, chciałbym sprostować pewne dane dotyczące epidemiologii nowotworów w Polsce. Według informacji z Krajowego Rejestru Nowotworów, co roku w naszym kraju rejestruje się ok. 110 tysięcy nowych zachorowań. Biorąc pod uwagę niedorejestrowanie rzędu 10-15%, prawdopodobna zapadalność w Polsce wynosi od 120 do 125 tysięcy, nie 135 tysięcy. Jeśli chodzi o przeżycie 5-letnie, to podana liczba 42% odnosi się do aglomeracji Warszawy i Krakowa. W całym kraju przeżycie 5-letnie nie przekracza 30%.
W celu uzyskania wiarygodnych danych proponuję wejść na stronę internetową: http://148.81.190.231/krn

Zbigniew Jodkiewicz
specjalista onkolog radioterapeuta II°
Centrum Onkologii, Warszawa

Archiwum