15 stycznia 2006

Ośrodek Rehabilitacji w Pruszkowie

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu wojewódzkie go, powiatowego i miejskiego, m.in. dyr. Ewa Łagońska, reprezentująca Urząd Marszałkowski. Dyrektor Krzysztof Rymuza podziękował samorządowi wojewódzkiemu oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za sfinansowanie budowy placówki.
W Dziennym Ośrodku Rehabilitacji są kompleksowo rehabilitowani pacjenci, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, pacjent zaś nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Rehabilitacja prowadzona jest na podstawie indywidualnego programu przygotowanego przez rehabilitanta. Na program składają się porady lekarskie, opieka psychologiczna i psychiatryczna oraz co najmniej 5 zabiegów fizjoterapii. W placówce zostaną również uruchomione warsztaty terapii zajęciowej. Nowy ośrodek poszerzy zakres usług świadczonych przez szpital mieszkańcom powiatu pruszkowskiego. NFZ nie zakontraktował dotychczas świadczeń tego ośrodka. Ü mkr, ak

Archiwum