1 stycznia 2006

Stomatologia – Polscy dentyści są „the best”

W Szwecji już dawno nie widzieli takich kolejek. Ustawiły się do nowej przychodni stomatologicznej, która zatrudnia wyłącznie polskich dentystów – przeczytaliśmy niedawno w dzienniku „Metro”.

Nowa przychodnia znajduje się na jednej z reprezentacyjnych ulic Sztokholmu. W ciągu kilku dni, jeszcze przed otwarciem, zapisało się tam ponad 1,5 tysiąca pacjentów. Magnesem była bardzo dobra opinia o polskich dentystach oraz o połowę niższe ceny usług stomatologicznych.
Właściciel placówki, szwedzki biznesmen, zapowiada otwarcie 25 podobnych przychodni. Opłacalność przedsięwzięcia oparta jest na znacznie niższych płacach dla polskich dentystów. Nie wiadomo, co kryje się pod określeniem „znacznie niższe pensje” niż w Szwecji, ale pewnie są one „nawet znacznie wyższe” niż w Polsce.

Powszechnym zjawiskiem jest u nas łączenie prac w zakładach opieki zdrowotnej z działalnością w formie praktyki lekarskiej. W mniejszości są to praktyki stanowiące podstawowe miejsce pracy lekarzy. Sytuacje takie częściej występują w przypadku dentystów niż lekarzy.
Na podstawie niekompletnych danych szacuje się, że liczba lekarzy zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia, wraz z tymi, którzy deklarują praktykę prywatną jako podstawowe miejsce zatrudnienia, na koniec 2003 roku wynosiła 89317 osób, co mogłoby oznaczać, że 1700 lekarzy uznało swoją praktykę za podstawowe miejsce pracy.
Liczba osób, zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu lub równoważnym wymiarze na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zakładach opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim wynosi: lekarze – 13510, dentyści – 1584, farmaceuci – 334.
Wskaźnik wielokrotnego zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, według grup zawodów medycznych, w województwie mazowieckim wynosi: lekarze – 2,13, chirurdzy – 2,23, inne specjalności zabiegowe – 2,84, anestezjolodzy – 1,68, dentyści – 2,59, farmaceuci – 1,21 (na podstawie danych CSIOZ).
Z danych wynika, w jakim stopniu osoby wykonujące poszczególne zawody medyczne zatrudniają się w wielu miejscach pracy. Lekarze (85%) mają przeciętnie dwa miejsca pracy. W kraju działa ok. 65000 praktyk lekarskich i 21000 praktyk stomatologicznych, czyli prawie 3 lekarzy praktykuje prywatnie, przy czym jedynie ok. 1700 praktyk zostało uznanych przez swych właścicieli za podstawowe miejsce pracy.

Zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej (bez resortowych MON, MSWiA, MS), stan na koniec 2003 r.

Liczba osób, zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu lub równoważnym wymiarze na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zakładach opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim wynosi: lekarze – 13510, dentyści – 1584, farmaceuci – 334.
Wskaźnik wielokrotnego zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, według grup zawodów medycznych, w województwie mazowieckim wynosi: lekarze – 2,13, chirurdzy – 2,23, inne specjalności zabiegowe – 2,84, anestezjolodzy – 1,68, dentyści – 2,59, farmaceuci – 1,21 (na podstawie danych CSIOZ).
Z danych wynika, w jakim stopniu osoby wykonujące poszczególne zawody medyczne zatrudniają się w wielu miejscach pracy. Lekarze (85%) mają przeciętnie dwa miejsca pracy. W kraju działa ok. 65000 praktyk lekarskich i 21000 praktyk stomatologicznych, czyli prawie 3 lekarzy praktykuje prywatnie, przy czym jedynie ok. 1700 praktyk zostało uznanych przez swych właścicieli za podstawowe miejsce pracy.

Personel medyczny w ochronie zdrowia

Czynni zawodowo profesjonaliści medyczni

W tabeli zamieszczono ponadto szacunek liczby osób pracujących w więcej niż jednym miejscu, w przeliczeniu na miejsca pełnowymiarowego zatrudniania. Szacunek ten wykonano przy założeniu, że osoby, które związane są z więcej niż jednym zakładem opieki zdrowotnej, pracują średnio dodatkowo na połowę normalnego wymiaru godzin (połowę etatu lub równoważny czas na umowę cywilnoprawną).

Wynagrodzenia grup zawodowych pełnozatrudnionych w październiku lat: 1998, 2001 i 2002 w zł

Wynagrodzenia lekarzy oraz farmaceutów są mniej więcej o 1/3 wyższe od średniej wynagrodzeń w gospodarce. Jednocześnie lekarze dentyści zatrudnieni na etatach osiągali w tym czasie zarobki znacznie niższe niż średnia wynagrodzeń w kraju.

Przeciętne wynagrodzenie pełnozatrudnionych brutto miesięcznie w zł

Płace w ochronie zdrowia są nadal niższe niż w gospodarce. Tylko lekarze i farmaceuci mają wynagrodzenia wyższe.
Pracownicy ochrony zdrowia od wielu lat skarżą się na niskie wynagrodzenia. W latach poprzedzających reformę
w 1999 r. twierdzono, że to przynależność ochrony zdrowia do „budżetówki” powoduje niskie płace, lecz reforma i prywatyzacja placówek ochrony zdrowia przyczynią się do zmiany tego stanu rzeczy.

Oczekiwania lekarzy dentystów są formułowane na poziomie wynagrodzeń lekarzy medycyny.

Postulowane w środowisku medycznym wynagrodzenia (zł miesięcznie) i koszty pracy, wartości dla 2003 r.

Zatrudnienie, wynagrodzenia i koszty pracy obecnie i przy realizacji postulatów płacowych personelu medycznego

Takie są fakty. Mogą doprowadzić do tego, że któregoś dnia ostatni dentysta, wyjeżdżając z Polski, zgasi w kraju światło…
oprac. na podstawie „Zielonej Księgi”

Ryszard MAJKOWSKI

Archiwum