19 stycznia 2006

Uchwała nr 1786/R-IV/05 Okręgowej Rady Lekarskiej W Warszawie Z dnia 18 listopada 2005 r.

w sprawie upoważnienia
przewodniczącego Komisji Praktyk Lekarskich
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
do bezpośredniego kierowania
do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
wniosku o wszczęcie postępowania
w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów
wykonujących zawód w formie praktyki lekarskiej,
pozostających w sprzeczności z przepisami prawa

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz.158 ze zm.) oraz art. 50 ust.1 i 3 i 50a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r., nr 21, poz. 204 ze zm.), art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807) – uchwala się, co następuje:


§1
Upoważnia się przewodniczącego Komisji Praktyk Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do bezpośredniego kierowania, do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, wniosku o wszczęcie postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej w stosunku do tych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy wykonując zawód w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub ramach grupowej praktyki lekarskiej, pozostają w sprzeczności z art. 50 ust. 1 i 3 i 50a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Archiwum