7 stycznia 2006

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław WĄSIK

Umorzenie długów
Nie będzie kolejnej blokady kont w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie w Radomiu. Prezydent miasta Zdzisław Marcinkowski umorzył największej lecznicy w regionie część zaległego podatku od nieruchomości.

Dług WSzS wobec miasta wynosi ponad 500 tys. zł. Należność dotyczy 2004 r. i może być egzekwowana na drodze postępowania komorniczego. W wyniku egzekucji komorniczej Urząd Miejski w sierpniu ub.r. zablokował lecznicy konta bankowe. Mimo usilnych starań kierownictwa szpitala prezydent odmawiał umorzenia podatków. Władze samorządowe twierdziły, że troska o sytuację finansową lecznicy powinna spoczywać na samorządzie wojewódzkim Mazowsza, który jest organem założycielskim WSzS. Innego zdania byli przedstawiciele szpitala. Dyrektor placówki Bożenna Pacholczak podkreślała, że w szpitalu brakuje pieniędzy na leczenie, gdyż NFZ zalega z wypłatą kilkunastu milionów złotych z tytułu tzw. nadwykonań. Umorzenie podatków pozwoliłoby ponadto na szybszą restrukturyzację placówki.
Sprawa darowania długów przybrała nieoczekiwane rozwiązanie w ostatnich dniach listopada ub.r. Mimo negatywnego stanowiska (przychylnej prezydentowi) Rady Miejskiej Zdzisław Marcinkowski podjął decyzję o umorzeniu części należności podatkowych.
Zmiany kadrowe w Iłży

Zbigniew Deja został nowym dyrektorem szpitala powiatowego w Iłży.

Nominacja jest konsekwencją rezygnacji dotychczasowego szefa lecznicy Jacka Brzezińskiego, który zajmował to stanowisko zaledwie przez pół roku. Swoje odejście tłumaczył otrzymaniem korzystniejszej propozycji zatrudnienia.
Zbigniew Deja jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej. Obecnie studiuje zarządzanie służbą zdrowia. Ma 36 lat. W iłżeckiej placówce był dotychczas zatrudniony jako kierownik działu administracyjno-technicznego.

Przysucha: likwidacja oddziału

Szpital powiatowy w Przysusze utracił jeden z oddziałów – od 1 listopada 2005 r. placówka nie świadczy usług w zakresie ginekologii i położnictwa.

Przyczyną „kurczenia” się szpitala jest spadek liczby porodów w regionie. Jak poinformował dyrektor przysuskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dr Bogdan Zajączkowski, dalsze funkcjonowanie oddziału groziło narastaniem strat i pogarszaniem się sytuacji finansowej szpitala. – Rentowność tego typu usług jest możliwa przy liczbie porodów rzędu 500-600 rocznie, tymczasem u nas było ich ok. 200 – powiedział dr Zajączkowski. Aby obniżyć negatywne skutki dla pacjentek, szpital w Przysusze podpisał z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym na Józefowie w Radomiu umowę o świadczenie usług medycznych dla mieszkanek powiatu przysuskiego. Część kobiet (z północnych terenów regionu) korzysta również z pomocy szpitali w Nowym Mieście i Opocznie.
Wprowadzone zmiany nie spowodowały zwolnień wśród lekarzy, którzy przeszli do pracy w poradni „K” w przysuskim ZOZ. Na dalsze zatrudnienie (w tworzonym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym) mogą liczyć także pielęgniarki. Posadę utraciły natomiast położne.
Dyrektor Zajączkowski zapowiedział, że pomieszczenia wykorzystywane dotychczas przez oddział ginekologiczno-położniczy zostaną zaadaptowane na potrzeby przychodni specjalistycznych.

Wspomnienie zmarłych lekarzy
Ks. infułat Jerzy Banaśkiewicz

20 listopada 2005 r. przewodniczył w katedrze uroczystej Mszy św. za zmarłych lekarzy z regionu radomskiego.

W czasie uroczystości odczytano listę lekarzy związanych z ziemią radomską. Inicjatorem spotkania było Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich.
Uroczystości tego typu odbyły się już po raz piąty.

Listę nazwisk zmarłych lekarzy odczytała dr Danuta Krajewski

Archiwum