12 lutego 2006

Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w NRL

Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie
wybrani do organów
Naczelnej Izby Lekarskiej

Konstanty Radziwiłł
– prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

W Prezydium NRL
Andrzej Włodarczyk – wiceprezes
Naczelnej Rady Lekarskiej
Andrzej Sawoni – skarbnik Naczelnej Rady Lekarskiej
Adam Okoń – z-ca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej
Romuald Krajewski – członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

W Naczelnej Radzie Lekarskiej
1. Zdzisław Annusewicz – lek. dent.
2. Tadeusz Chruściel
3. Romuald Krajewski
4. Krzysztof Madej
5. Krzysztof Makuch
6. Grzegorz Napiórkowski
7. Ładysław Nekanda-Trepka
8. Adam Okoń – lek. dent.
9. Bożena Pietrzykowska-Bondar
10. Konrad Pszczołowski
11. Andrzej Sawoni
12. Andrzej Włodarczyk

Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
1. Robert Adamowicz
2. Zbigniew Czernicki
3. Renata Dmowska
4. Elżbieta Kidawa
5. Teresa Korta
6. Andrzej Kużawczyk
7. Maria Łyczywek Zwierz
8. Jan Świątkowski
9. Lech Żak

W Naczelnym Sądzie Lekarskim
1. Jerzy Nosarzewski
– przewodniczący NSL
2. Tadeusz Młodzianowski
3. Wojciech Zelenay

W Naczelnej Komisji Rewizyjnej
1. Jacek Putz
– wiceprzewodniczący NKR
2. Roman Olszewski – lek. dent.

W Krajowej Komisji Wyborczej
1. Ładysław Nekanda-Trepka
– przewodniczący KKW
2. Krzysztof Duda
3. Ewa Miękus-Pączek – lek. dent.

Serdecznie gratulujemy naszym Kolegom
– lekarzom dentystom, członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
Zdzisławowi Annusewiczowi i Adamowi Okoniowi z okazji wyboru do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Kol. Zdzisław Annusewicz – działacz samorządu od początków jego powstania – ma ogromne doświadczenie i wiedzę.

Kol. Adam Okoń należy do młodych lekarzy – jest po raz pierwszy we władzach samorządowych; jego atuty to młodość i przebojowość.


Ryszard Majkowski
wiceprzewodniczący ORL w Warszawie

Archiwum