18 lutego 2006

Kursy językowe i komputerowe

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!
W związku z ponownym staraniem Izby Lekarskiej
w Warszawie o dofinansowanie kursów języka obcego
i szkolenia komputerowego dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników sektora medycznego zameldowanych na Mazowszu – prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Pomoże ona w rozpoznaniu Waszych potrzeb
i ułatwi oceniającym wniosek aplikacyjny podjęcie właściwej decyzji. Szkolenia odbywałyby się w trzech transzach po 6 miesięcy i miałyby charakter szkoleń komputerowo-językowych. Ankietę należy przesłać na numer faksu: (22) 822-36-86, Biuro Pośrednictwa Pracy OIL
w Warszawie – do końca lutego br. Szkolenia dotyczą tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Archiwum