6 lutego 2006

Srebrny jubileusz na Bródnie

Wojewódzki Szpital Bródnowski uroczyście obchodzi swoje 25-lecie.

Projekt budowy dużej placówki szpitalnej w północno-wschodniej części Warszawy powstał na przełomie lat 60. i 70. Wtedy właśnie w tym rejonie budowano wielkie osiedla mieszkaniowe, m.in. Bródno, a Szpital Praski nie był w stanie zapewnić opieki szybko wzrastającej liczbie mieszkańców Pragi Północ i pobliskiego Legionowa.

Od początku szpital miał status placówki wojewódzkiej. Na jego rangę miało wpływ także zlokalizowanie w nim szeregu klinik Akademii Medycznej, a potem także CMKP oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Dzięki temu prowadzona w szpitalu działalność dydaktyczna i naukowa przyciągnęły do pracy wysoko kwalifikowane kadry lekarskie.
Budowę pierwszego pawilonu ukończono w 1978 r., ale otwarcie placówki nastąpiło dopiero w 1981 r.: 22 stycznia hospitalizowano pierwszego pacjenta, w lipcu zaś zakończono wyposażanie i organizowanie całego obiektu. Jego pierwszym, wieloletnim dyrektorem (do czerwca 2004 r.) został dr Tadeusz Sikorski. – Dla mnie historia tego szpitala zaczęła się znacznie wcześniej – wspomina dr Sikorski – bo 1 marca 1978 r., gdy zostałem skierowany do pracy w nim jako „dyrektor szpitala
w budowie”. Po otwarciu szpital dysponował 802 łóżkami w 14 oddziałach, izbą przyjęć i 27 poradniami specjalistycznymi. (Potem liczba łóżek wzrosła do 820, a obecnie jest ich 708). Został wyposażony w zaplecze diagnostyczne, w miarę upływu lat jeszcze wzbogacane
i unowocześniane – w 1992 r. otrzymał urządzenia do badania rezonansu magnetycznego, tomograf komputerowy i aparat mammograficzny, które w 2004 r. wymieniono na sprzęt nowszej generacji.
W ciągu 25 lat pracy szpital zanotował szereg znaczących sukcesów w wielu dziedzinach, m.in. w diabetologii, gastroenterologii, chirurgii, a ostatnio także w neurochirurgii i kardiologii interwencyjnej.
W mijającym ćwierćwieczu w szpitalu hospitalizowano ponad 400 tys. pacjentów, a poradnie przyszpitalne udzieliły 5 mln porad specjalistycznych. Obecny dyrektor placówki dr Teresa Bogiel mówi: „Wojewódzki Szpital Bródnowski od lat jest bardzo dobrze znany nie tylko mieszkańcom
Mazowsza, ale i wielu innym pacjentom z całego kraju. Na wysokie uznanie i dobre imię szpitala pracował przez lata cały personel tego ośrodka”.

mkr

Archiwum