8 lutego 2006

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Jubileusz w Wołominie
7 grudnia ub.r. odbyły się uroczystości 30-lecia Szpitala Powiatowego w Wołominie.
W ramach obchodów rocznicy odsłonięto tablicę upamiętniającą zmarłych pracowników szpitala oraz wmurowano kamień węgielny pod nową kaplicę szpitalną. Jubileusz był także okazją do otwarcia bloku operacyjnego po remoncie generalnym. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Wręczono odznaczenia i dyplomy zasłużonym pracownikom i przyjaciołom szpitala. Honorowy patronat nad uroczystością objęli abp Sławoj Leszek Głódź oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Spotkanie w Wołominie
3 stycznia br. w starostwie wołomińskim odbyło się spotkanie dyrektorów placówek zdrowia z województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych.
Celem spotkania było konsolidacja środowiska i wspólne działania w negocjacjach z NFZ. W wyniku dyskusji podjęto uchwały mające na celu utworzenia Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych.
W spotkaniu wzięło udział 22 dyrektorów mazowieckich szpitali.

Dar dla Szpitala Bielańskiego
Szpital im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie otrzyma nowoczesny sprzęt: dwa kardiomonitory oraz monitor stanu świadomości mózgu.
Urządzenia zostaną przekazane przez Fundację św. Krzysztofa Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych. Kardiomonitory trafią do Ratunkowego Oddziału Szpitalnego, gdzie będą wykorzystywane w sytuacjach zagrożenia życia. Monitor stanu świadomości mózgu, dzięki możliwości stałego i nieinwazyjnego nadzorowania pnia mózgu, będzie miał istotne znaczenie dla diagnostyki i prognozowania ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych, badań przy rozpoznawaniu śmierci pnia mózgu oraz przy ocenie skuteczności leczenia.

Premier i minister na Roentgena
Premier Kazimierz Marcinkiewicz oraz minister zdrowia Zbigniew Religa 5 grudnia ub.r. odwiedzili warszawskie Centrum Onkologii.
W czasie spotkania z dyrekcją szpitala omówiono założenia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program, przewidziany na 10 lat, ma za zadanie wprowadzenie zmian
w zakresie profilaktyki, szkoleń lekarzy oraz zakupu nowego sprzętu do centrów i szpitali onkologicznych. Na realizację inicjatywy przeznaczono w 2006 r. 250 mln zł. Na spotkaniu poruszano także problemy związane z kontraktami onkologicznymi NFZ, m.in. ograniczonym dostępem osób starszych do środków farmakologicznych.

Nowy sprzęt w Ciechanowie
Dwa respiratory, aparat do znieczuleń, zestaw RTG, przewoźny ultra-sonograf i aparat do dializ trafiły w grudniu ub.r. do ciechanowskiego szpitala.
Sprzęt wartości ok. 850 tys. zł trafi do Oddziału Ratunkowego. Część zakupionych urządzeń jest przenośna, dzięki czemu korzystanie z nich nie będzie wymagało uciążliwego przemieszczania pacjenta lub jego hospitalizacji. Zakup był możliwy dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.

Tomograf na Niekłańskiej
W warszawskim Szpitalu Dziecięcym im. prof. Jana Bogdanowicza otwarto nową pracownię tomografii komputerowej.
Sercem pracowni jest nowoczesny skaner komputerowy, który pozwala na jednoczesne uzyskiwanie obrazów z szesnastu przekrojów ciała pacjenta, o grubości ponad pół milimetra każdy. Nowy nabytek kosztował ok. 2 mln zł, ponad połowa tej sumy pochodziła ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
Nowa pracownia w CZD
W międzyleskim Centrum Zdrowia Dziecka otwarto Pracownię Żywienia Pozajelitowego.
Pracownia przygotowuje codziennie mieszaniny dla kilkudziesięciu pacjentów szpitala oraz dla dzieci, które przyjmują takie pokarmy w domu. Bezpieczeństwo bakteriologiczne i stabilność przygotowywanych mieszanin zapewnia m.in. komputerowy system napełniania pojemników z porcjami. Inwestycja kosztowała ponad pół mln zł, a środki na jej realizację pochodziły od sponsorów.
W przyszłości planuje się utworzenie sieci pracowni, które przygotowywałyby
i dostarczały indywidualne mieszanki dla chorych na terenie całego kraju.

Nagroda marszałka
20 grudnia ub.r. Zespół Pogotowia Ratunkowego SPZOZ „RM- Meditrans” z Siedlec został nagrodzony przez marszałka województwa mazowieckiego za zwycięstwo w IV Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym „Ratownictwo 2005”.

Nagrody marszałka przyznawane są od 2000 r. za szczególne osiągnięcia związane z propagowaniem kultury, krzewieniem tradycji, zachowaniem dziedzictwa oraz integracji i promocji województwa mazowieckiego.

Statuetki PFRON
19 grudnia ub.r. w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie wręczono statuetki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nagrody przyznawane są od 2003 r. organizacjom pozarządowym za działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Wyróżnione mazowieckie organizacje to:
z Warszawy – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Towarzystwo Walki z Kalectwem, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” oraz Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Opoka” z Przysuchy. Uroczystość była także okazją do podsumowania programu „Partner”, mającego na celu sprawny dopływ środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Archiwum