24 lutego 2006

z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Remonty w RSzS

W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym rozpoczął się kolejny etap modernizacji.

Gruntowny remont zostanie przeprowadzony w oddziałach: urologicznym, dziecięcym, ginekologiczno-położniczym oraz na bloku operacyjnym. Poprawa warunków pracy ma być odczuwalna również na ortopedii, rehabilitacji, serologii oraz w przychodniach specjalistycznych. – Plan prac remontowych jest rozpisany do końca przyszłego roku. Władze miasta zapewniają nas, że środki na ten cel są przewidziane w budżecie – mówi dyrektor szpitala Andrzej Cieślik.
Najbardziej zaawansowane są roboty w pomieszczeniach pediatrii. Według obowiązujących przepisów, na oddziale dziecięcym w tego typu placówkach konieczne jest. m.in. utworzenie osobnych toalet dla pacjentów, personelu oraz osób odwiedzających. Szyby muszą być wykonane z odporniejszego na uderzenia szkła, a w salach dla małych pacjentów nie może być nadmiaru łóżek. – Remont pediatrii potrwa do połowy tego roku i będzie kosztował ok. 1 mln zł – mówi dyr. Cieślik i zapowiada, że dotychczasowe pomieszczenia po Oddziale Dziecięcym zajmie powiększony Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Również w tym roku rozpocznie się generalny remont Oddziału Urologicznego. Natomiast kapitalny remont bloku operacyjnego będzie możliwy po uzyskaniu dodatkowych środków z UE. W tym celu przygotowywana jest dokumentacja projektowa i kosztorysowa prac. Szef lecznicy podkreśla, że modernizacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego prowadzona jest wielotorowo – obok prac remontowych następuje wymiana wyposażenia i sprzętu medycznego (zakupione zostaną m.in. zestawy monitorujące dla OIOM, sztuczne nerki, cieplarki, diatermie i przenośny aparat rentgenowski) oraz wykonywana jest dokumentacja do planowanych prac, w tym m.in. adaptacji wybudowanego przed laty w stanie surowym pawilonu ginekologiczno-położniczego. Trwa ponadto przebudowa szpitalnej sieci ciepłowniczej. – Ostatnim etapem modernizacji będzie remont w budynku przychodni specjalistycznych i przeniesienie tam administracji szpitala, która od niepamiętnych czasów mieści się w prowizorycznych barakach – mówi A. Cieślik.

Spotkanie delegatów

Dotychczasowy szef Delegatury Radomskiej OIL Tadeusz Kalbarczyk oraz nowy przewodniczący Mieczysław Szatanek podziękowali kolegom delegatom minionej kadencji za zaangażowanie na rzecz samorządu lekarskiego.

Wyrazy uznania za pracę na rzecz radomskiego środowiska otrzymał również Tadeusz Kalbarczyk, tegoroczny laureat LAUDABILIS (czyli: godny uznania), najwyższego odznaczenia Izby przyznanego przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie.
W roboczej części spotkania delegaci poparli przywrócenie w Radomiu Oddziału Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego oraz postulaty lekarzy Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, którzy domagają się podwyżki stawki godzinowej za pełnione dyżury.

Etyczny wymiar medycyny

Rozmowa z dr Barbarą PACZWĄ, przewodniczącą radomskiego koła Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Minął rok od powierzenia pani kierownictwa w radomskich strukturach KSLP. Jakie są obecnie najważniejsze formy działalności stowarzyszenia?

Koncentrujemy się głównie na pracy formacyjnej, integracyjnej oraz charytatywnej. Odbywa się to w postaci cyklicznych spotkań, „dni skupienia” oraz akcji pomocy dla potrzebujących.
Czy organizacje tego typu są potrzebne lekarzom?

Z całą pewnością tak. Charakter naszego stowarzyszenia ułatwia refleksję nad podstawowymi wyzwaniami, przed którymi stają lekarze. Każdy z nas w codziennej pracy musi podejmować trudne decyzje i bez klarownego systemu wartości łatwo się pogubić. Dlatego też zajmujemy się etycznym wymiarem wykonywania zawodu lekarza. Bardzo pomaga nam w tym poznawanie nauki Kościoła katolickiego.

Jakie są plany na ten rok?

Najważniejszym wydarzeniem w działalności stowarzyszenia będzie z pewnością ogólnopolskie sympozjum na temat bioetyki, które chcemy zorganizować jesienią br. Liczymy na udział wybitnych specjalistów oraz licznego grona słuchaczy. W tym roku będziemy także kontynuować dotychczasowe formy działalności, czyli spotkania formacyjne oraz akcje charytatywne. Mam nadzieję, że pomoc potrzebującym, od lat świadczona przez członków KSLP, stanie się ważną formą pracy stowarzyszenia na rzecz społeczności naszego regionu. Zachęcamy lekarzy do włączenia się w prowadzoną przez nas działalność.

Nowy ośrodek w Mirowie

Blisko 1 mln zł wyniesie koszt budowy i wyposażenia nowego ośrodka zdrowia w Mirowie k. Szydłowca.

W ośrodku powstanie kilka gabinetów lekarzy rodzinnych i jeden gabinet stomatologiczny. Jak poinformował wójt gminy Mirów Zdzisław Dzik, inwestycja znacznie poprawi warunki opieki medycznej dla mieszkańców. Nowością jest m.in. rozdzielenie poradni dla dzieci chorych i zdrowych. Władze gminy podjęły starania, aby w ośrodku uruchomić gabinet ginekologiczny. Po zgromadzeniu niezbędnego wyposażenia gmina wystąpi o kontrakt do NFZ.

Archiwum