16 marca 2006

10 lat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Jubileusz świętowano w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W trakcie uroczystości minister Zbigniew Religa odznaczył najbardziej zasłużonych pracowników placówki.
Pierwsze w Polsce operacje pacjentów z całkowitą głuchotą miały miejsce w 1992 r. w Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie. Osiągnięcia te, a także działalność Fundacji Rozwoju Medycyny „Człowiek – człowiekowi” i Ośrodka „Cochlear Center” zdecydowały o powołaniu 9 stycznia 1996 r. nowej jednostki badawczo-rozwojowej – Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Dyrektorem placówki został prof. Henryk Skarżyński, pionier operacji narządu słuchu w kraju i animator szeroko pojętej działalności na rzecz opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu.
W ciągu 10 lat istnienia Instytut zyskał pozycję lidera w wykonywaniu usług medycznych z zakresu leczenia głuchoty. Największym osiągnięciem naukowym i klinicznym było opracowanie i zastosowanie po raz pierwszy na świecie metody leczenia częściowej głuchoty u dorosłych (2002 r.)
i u dzieci (2004 r.). Wszczepiono już ponad 1 tys. implantów ślimakowych.
W maju 2003 r. Instytut przeniósł się do własnej, wybudowanej dzięki staraniom pracowników, siedziby Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach pod Warszawą. Centrum współpracuje ze wszystkimi krajami UE w zakresie leczenia głuchoty, zaburzeń mowy, szumów usznych, zaburzeń równowagi oraz chirurgii rekonstrukcyjnej wad wrodzonych i nabytych ucha.
Zespół pracowników Instytutu powiększył się do 250 osób. Jest to jeden z nielicznych przykładów utworzenia w publicznej służbie zdrowia tylu nowych miejsc pracy. Ü

mkr, ak

Archiwum