16 marca 2006

Będzie protest?

22 lutego br. powstał Krajowy Komitet Porozumiewawczy na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia.
Tworzą go: Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelna Rada Aptekarska, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolski Związek Zawodowy „Fizjoterapia”, Związek Zawodowy Anestezjologów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, Porozumienie Zielonogórskie. Koordynatorem prac Komitetu jest wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Włodarczyk.

Celem Komitetu jest: doprowadzenie do niezwłocznego ustalenia wynagrodzeń pracowników służby zdrowia na poziomie gwarantującym im godne życie, a pacjentom zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego.
Komitet skierował list do premiera Kazimierza Marcinkiewicza z prośbą o pilne spotkanie.
W ostatnich dniach przedstawiciele rządu publicznie informowali o planowanym przez rząd wzroście publicznych nakładów na ochronę zdrowia w przyszłym roku. Wobec braku informacji, w jaki sposób ten wzrost spowoduje zwiększenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w służbie zdrowia, niezbędne jest pilne wyjaśnienie tej kwestii –
czytamy w liście.

Rzecznik rządu Konrad Ciesiołkiewicz odpowiada: „Dowiedzieliśmy się o liście za pośrednictwem mediów (…). W imieniu premiera deklaruję, że szef rządu w najbliższym czasie spotka się oczywiście z (…) Komitetem, aby porozmawiać o problemach wynagrodzeń w służbie zdrowia i systemie przeznaczania środków na ten cel”.
Protest ostrzegawczy zorganizowali dwa dni wcześniej lekarze na Podkarpaciu, domagając się 30% podwyżek wynagrodzeń. W szpitalach odwołano zaplanowane zabiegi i operacje. Przeprowadzane były jedynie operacje ratujące życie. Zamknięta była część przyszpitalnych poradni i przychodni.

Premier Marcinkiewicz
, który następnego dnia – w ramach Komisji Trójstronnej – spotkał z przedstawicielami trzech central związkowych: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, poinformował, że w przyszłym roku służba zdrowia ma otrzymać dodatkowe 4 mld zł. Część tych pieniędzy ma być przeznaczona na podwyżki dla pielęgniarek i lekarzy. Premier pytany, ile z tych 4 mld zostanie przekazanych na wzrost płac, odpowiedział, że tym zajmie się specjalnie powołany zespół pracujący pod kierownictwem ministra Zbigniewa Religi.

Zdaniem Komitetu na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia Komisja Trójstronna nie jest właściwym miejscem do rozstrzygania problemów ochrony zdrowia, ponieważ środowiska medyczne nie są w niej odpowiednio reprezentowane.

Premier, odpowiadając na ten zarzut, oświadczył, że chce, aby rozmowa o służbie zdrowia nie była prowadzona tylko przez środowiska z nią związane. Dlatego w spotkaniu brali udział ministrowie: finansów, polityki społecznej i zdrowia.

Organizacje skupione w Komitecie oczekują doprowadzenia do zwiększenia finansowania systemu ochrony zdrowia ze środków publicznych do poziomu 6 proc. PKB. „Deklaracja 4 mld zł nie wystarczy. Przede wszystkim nie są to pieniądze, które mają rzeczywiście dodatkowo dopłynąć do systemu.
One wynikają z przewidywań co do rozwoju gospodarki i realizacji obecnie istniejących przepisów” – mówi prezes NRL Konstanty Radziwiłł.

Więcej: http://www.nil.org.pl
http://www.warszawa.oil.org.pl

eg, ew

Archiwum