18 marca 2006

Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia

Prof. dr hab. Maciej Latalski (przewodniczący) – Akademia Medyczna, Lublin
Dr hab. Mariusz Bidziński – Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej Borówka – Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa
Dr hab. Anna Dobrzańska – Klinka Patologii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Dr n. med. Stanisław Góźdź – Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko – Akademia Medyczna, Wrocław
Prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa – Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie
Prof. dr hab. Marek Krawczyk – Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM, Warszawa
Prof. dr hab. Witold Lukas – Zakład Medycyny Rodzinnej, Zabrze
Prof. dr hab. Sławomir Majewski – Instytut Wenerologii AM, Warszawa
Prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz – Klinika Neurochirurgii MSWiA, Warszawa
Prof. dr hab. Bohdan Maruszewski – Klinika Kardiochirurgii, Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Prof. dr hab. Wojciech Noszczyk – Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Warszawa
Prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski – Zakład Patologii, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa
Prof. dr hab. Leszek Pączek – Akademia Medyczna, Warszawa
Prof. dr hab. Ryszard Poręba – Śląska Akademia Medyczna, Tychy
Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
Prof. dr hab. Wojciech Rowiński – Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM, Warszawa
Dr n. med. Dariusz Sarti – Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, Warszawa
Prof. dr hab. Henryk Skarżyski – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
Prof. dr hab. Krystyn Sosada – Śląska Akademia Medyczna
Prof. dr hab. Marian Sygit – Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Prof. dr hab. Krzysztof Szaflik – Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik – Szpital Uniwersytecki, Klinika Alergii i Immunologii, Kraków
Prof. dr hab. Jan Tylka – Zakład Rehabilitacji i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii, Warszawa
Prof. dr hab. Kazimierz Wardyn – Zakład Medycyny Rodzinnej, SP CSK AM, Warszawa
Prof. dr hab. Witold Zatoński – Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa

Archiwum