7 marca 2006

Wyróżnienie Specjalne dla „Gazety Lekarskiej”

24 lutego br. na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono doroczne wyróżnienia honorowe i promocyjne w dziedzinach: zdrowie, edukacja i nauka, kultura i działalność charytatywna, przyznane przez Światową Fundację Zdrowie – Rozum – Serce i Międzynarodową Kapitułę Wyróżnień InterPromu.

Wyróżnieniem Specjalnym w kategorii Media – Zdrowie uhonorowana została „Gazeta Lekarska” pod kierownictwem redaktora naczelnego Marka Stankiewicza za „wysoki poziom merytoryczny pisma, promującego w fachowych publikacjach profilaktykę i lecznictwo, promującego osiągnięcia wybitnych autorytetów świata medycznego, ciekawe inicjatywy zdrowego stylu życia, wywierającego znaczny wpływ na polepszenie stanu zdrowotnego Polaków”. Serdecznie gratulujemy.

Ewa Gwiazdowicz

Archiwum