10 marca 2006

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Chłód w szpitalu

Instytut Kardiologii w Aninie ze względu na niską temperaturę był zmuszony zamknąć część szpitala.

Siarczyste mrozy panujące w styczniu br. spowodowały spadek temperatury w starej części placówki – nawet do 5 stopni. Dyrekcja na kilka dni przeniosła chorych do innych szpitali oraz zawiesiła przyjęcia nowych pacjentów. Tam, gdzie było to możliwe, ogrzewanie wspomagano piecykami elektrycznymi. Niska temperatura spowodowała również awarie rur wodociągowych. Jedną z przyczyn niedogrzania szpitala jest przestarzała konstrukcja budynku oraz nieszczelne okna.

Prezent od radnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ciechanowie otrzyma 140 tys. zł.

Decyzję taką podjęli w styczniu br. ciechanowscy radni. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla oddziału kardiologicznego.

Nowe kierownictwo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach ma nowego dyrektora.

31 stycznia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał na to stanowisko Wojciecha Kaszyńskiego. Ukończył on Wydziału Chemii w siedleckiej Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. Uzyskał też dyplom menedżera na podyplomowych studiach MBA w University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii. Nowy dyrektor ma wieloletnie doświadczenie, m.in. zarządzał projektami z zakresu ochrony zdrowia, był konsultantem oraz kierował licznymi programami w dziedzinie ubezpieczeń i organizacji placówek medycznych.

Wsparcie dla pogotowia

Radni powiatu otwockiego podjęli decyzję o wsparciu otwockiego pogotowia przy tamtejszym ZP ZOZ.

Dyrekcja szpitala skierowała prośbę o pomoc do radnych ze względu na trwający spór z NFZ. Powiat przez 3 miesiące zapewni utrzymanie pogotowia
w stanie gotowości. Problemy otwockiej placówki związane są z odrzuceniem jej oferty na świadczenie usług medycznych przez NFZ. W opinii ZP ZOZ odrzucono ją z niesłusznych względów formalnoprawnych. Otwockie pogotowie było tworzone dużym nakładem środków samorządu i ludności powiatu. Dyrekcja szpitala przy wsparciu samorządu podejmuje kroki, aby doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Ginekologiczne nowości

W Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie otwarto Oddział Ginekologii Operacyjnej oraz Pracownię Ultrasonografii, Diagnostyki Prenatalnej i Ginekologicznej.

W starym oddziale przeprowadzono generalny remont i modernizację. Wybudowano również nową część, w której znajdują się dwie nowoczesne sale zabiegowo-operacyjne – jedna z nich jest przygotowana do wykonywania zabiegów endoskopowych. Zostaną w niej wydzielone sale do opieki nad dziewczynkami ze schorzeniami ginekologicznymi, gdzie pacjentki będą mogły przebywać wraz z matkami.
Przeprowadzenie remontu i modernizacji było możliwe dzięki wsparciu Urzędu m.st. Warszawy oraz Fundacji „Polsat Dzieciom”, która również wyposażyła nowo otwartą pracownię w nowoczesny aparat USG.

Przeszczepy przez telefon

Pod koniec stycznia br. uruchomiono w Warszawie specjalną linię telefoniczną dla osób zainteresowanych tematyką transplantologiczną.

Infolinia ma charakter informacyjno-edukacyjny. Dyżury przy telefonie pełnią lekarze, psychologowie, księża. Pierwszy tego rodzaju numer telefonu powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Pacjentów „Życie po przeszczepie” pod patronatem jednej z firm farmaceutycznych.

Skwer dla filantropki

Jednemu ze skwerów na warszawskiej Ochocie nadano imię Sue Ryder.

W uroczystości, która odbyła się 2 lutego br., udział wzięły m.in. córka królowej Wielkiej Brytanii księżna Anna oraz pierwsza dama Maria Kaczyńska. Patronka skweru, Sue Ryder, a właściwie Margaret Susan Cheshire, była znaną filantropką i przyjaciółką Polaków. Jej fundacja założyła na całym świecie kilkadziesiąt domów, w których znajdują opiekę i pomoc osoby cierpiące na choroby przewlekłe i nieuleczalne. W Polsce jest obecnie 17 placówek im. Sue Ryder.

Telemedycyna

26 stycznia br. odbyła się w Warszawie konferencja pod tytułem „Telemedycyna – wizje i rozwiązania”.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z Norwegią, mającą znaczne osiągnięcia w dziedzinie systemów teleinformatycznych w obszarze ochrony zdrowia. W czasie konferencji poruszano tematykę dostępu do danych klinicznych, mobilności i bezpieczeństwa pacjentów. Norwescy uczestnicy imprezy przedstawili plany udzielenia wsparcia finansowego Polsce w zakresie ochrony zdrowia w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiej Strefy Gospodarczej. Patronami konferencji byli minister zdrowia Zbigniew Religa i ambasador Królestwa Norwegii Knut Hauge.

Archiwum