20 kwietnia 2006

Apel

Apel w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Służb Sanitarnych Poległych w Powstaniu Warszawskim

Powstańcze Służby Sanitarne (lekarze, medycy, farmaceuci, pielęgniarki, sanitariuszki), pracując w warunkach ciągłego zagrożenia, w czasie Powstania Warszawskiego uratowali od śmierci lub ciężkiego kalectwa wiele tysięcy powstańców i ludności cywilnej – często za cenę własnego życia.

W czasie 63 dni Powstania zginęło ok. 200 z ogólnej liczby ok. 900 pracujących w całej Warszawie lekarzy i p.o. lekarzy (medycy ostatnich lat studiów) oraz ok. 1000 pielęgniarek i sanitariuszek.

Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. dr Jerzy Jurkiewicz powołał Komitet Organizacyjny budowy pomnika Żołnierzy Służb Sanitarnych Poległych w Powstaniu Warszawskim. Komitet jednogłośnie zaakceptował pomysł postawienia takiego pomnika, jak i jego lokalizację – na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zwracamy się do Was, Koleżanki i Koledzy, o pomoc w realizacji tego projektu. Wpłat na budowę pomnika Powstańczych Służb Sanitarnych można dokonywać na podane niżej konto bankowe:

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
i Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,
Al. Ujazdowskie 24/11, 00-478 Warszawa

511020 11560000 760200 580225

Nie pozwólmy, aby zaginęła pamięć
o naszych bohaterskich Koleżankach
i Kolegach, którzy często za cenę własnego życia ratowali rannych i chorych.

prof. dr hab. n. med. Andrzej DANYSZ
dr n. med Andrzej WŁODARCZYK

Archiwum