1 kwietnia 2006

Epitafium

Irena Marta GÓREWICZ
(1931-2006)

Ur. 29 lipca 1931 r. w Radomiu. Po ukończeniu Państwowego Liceum Techniki Dentystycznej była studentką Oddziału Stomatologii przy Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi (1952–1957). Po uzyskaniu dyplomu pracowała w radomskiej przychodni międzyszkolnej, a następnie w przychodniach rejonowych: Borki i Por. nr 10 (obecnie Śródmieście) – w tej ostatniej w latach 1970-1992 pełniła funkcję kierownika poradni stomatologicznej. W 1976 r. zdała egzamin specjalizacyjny II stopnia ze stomatologii zachowawczej.
Była dobrym, lubianym przez pacjentów i środowisko medyczne lekarzem. Zawsze uśmiechnięta i pełna energii do zmagania się z przeciwnościami dnia codziennego. Odznaczona Medalem za Zasługi dla Miasta Radomia. W 1992 r. przeszła na emeryturę. Nadal jednak służyła radą swoim pacjentom i dzieliła się doświadczeniem z młodszymi kolegami.
Rozpoczęła również walkę o swoje zdrowie i życie. Przez wiele lat zwycięsko wychodziła z tej batalii, ciesząc się z każdego dnia wśród rodziny, rosnących wnuków i wspierających ją przyjaciół. Po 18 latach uległa nowotworowi. Zmarła 3 lutego 2006 r. Środowisko straciło wspaniałego lekarza i przyjaciela.

Barbara Wąsik

Nekrologi

22.10.2005
Guido Gaccia,
prof. dr med., chirurg dziecięcy z Brescii (Włochy), wielki przyjaciel dzieci i Polski.
27.10.2005
Zdzisław Sawicki,
dr n. med. Cmentarz Bródnowski.
29.10.2005
Antoni Łapszewicz,
doc. dr med., oficer kampanii wrześniowej, jeniec Woldenbergu, pracownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych AM w Warszawie. Cmentarz Wawrzyszewski.
30.10.2005
Mirosław Szubiński,
dr n. med., chirurg, absolwent AM w Łodzi z 1955 r., długoletni ordynator chirurgii w Kędzierzynie-Koźlu.
7.11.2005
Iza Gąssowska
, lat 73, dr n. med., chirurg. Stare Powązki.
11.11.2005
Maria Dąbska,
lat 80, prof. dr n. med., neuropatolog, pracownik naukowy PAN, redaktor „Folia Neuropatologia”, członek Rady Naukowej IMDiK PAN. Cmentarz w Laskach.
13.11.2005
Zbigniew Żak,
dr n. med., specjalista protetyk, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL.
21.11.2005
Alfons Rudkowski,
lat 77, dr n. med. Ząbki k. Warszawy.
22.11.2005
Janina Cyranowa,
lat 91, lek. dentysta, założycielka Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Cmentarz Bródnowski.
23.11.2005
Maria Śliwowska,
z domu Cwajgart, lat 89, lek. dentysta. Cmentarz Bródnowski.
Jerzy Michał Mieczkowski, lat 77, lekarz, wieloletni dyrektor i ordynator Maz. Centr. Lecz. Chor. Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Cmentarz w Otwocku.
26.11.2005
Zenon Wilhelm Janczewski,
lat 72, lekarz, były pracownik AM w Warszawie.
4.12.2005
Tadeusz Koptas,
lat 86, lek. dentysta. Cmentarz Bródnowski.
Lucjan Szadkowski, chirurg, współpracownik Kliniki Kardiologii AM w Szpitalu Bródnowskim. Cmentarz w Marysinie Wawerskim.
Jolanta Szymanowska, lek. chirurg. Stare Powązki.
8.12.2005
Zbigniew Misiakiewicz,
lat 81, dr med., długoletni pracownik Zakł. Higieny Komunalnej PZH. Powązki Wojskowe.
Oded Bar-Or, dr med., światowej sławy pediatra, emerytowany profesor, dr honoris causa wielu uczelni, m.in. Akademii Wych. Fizycznego, twórca testu Wingate. Zmarł w Hamilton, w Kanadzie.
11.12.2005
Piotr Kozłowski,
płk w st. spocz. prof. dr hab. med., neuroradiolog WAM w latach 1970-1995.
Weronika Dzierżek-Gałaj, lat 86, dr n. med., działaczka Ruchu Ludowego, kombatantka, ps. „Zofia Zimna”. Powązki Wojskowe.
19.12.2005
Henryk Gromysz,
elektrofizjolog Inst. Med. Doświadczalnej i Klinicznej PAN.
23.12.2005
Wiesława Kwiatkowska,
lat 73, chirurg onkolog. Cmentarz w Mińsku Maz.
29.12.2005
Łucja Kozan, lek. pediatra, ordynator. Cmentarz w Łomnej.
31.12.2005
Wojciech Szlezyngier,
anestezjolog
i lek. intensywnej terapii, lekarz Pogotowia Warszawskiego.
3.01.2006
Tadeusz Machczyński,
lat 88, lek. dentysta, żołnierz AK, ps. „Zawisza Czarny”. Cmentarz w Wilanowie.
Marian Dankiewicz, mjr lekarz. Koszalin.
Maria Rewkowska, z domu Ochniewicz, lek. laryngolog. Zmarła w Toronto (Kanada). Park Lawn Cementary.
4.01.2006
Maria Irmina Afek-Kamińska,
lat 95, dr med., anatomopatolog, internista, infekcjonista, pensjonariuszka Domu Lekarza Seniora, długoletni sekret. Tow. Lek. Warszawskiego.
15.01.2006
Irena Sandecka,
z domu Śleszyńska, lat 80, lek. dentysta, wychowanka Gimnazjum J. Tymińskiej. Stare Powązki.
25.01.2006
Anna Jagiełło,
lat 86, lek. dentysta. Cmentarz w Rykach.
28.01.2006
Maria Kalbarczyk,
lat 78, lek. pediatra. Cmentarz w Wilanowie.

Spisał Józef HORNOWSKI

Archiwum