10 kwietnia 2006

Kongres Polonii Medycznej

W dn. 21-24 czerwca br. w Częstochowie odbędzie się VI Światowy Kongres Polonii Medycznej, organizowany przez Federację Polonijnych Organizacji Medycznych, Okręgową Izbę Lekarską w Częstochowie, Naczelną Radę Lekarską, Urząd Miasta Częstochowy i Polskie Towarzystwo Lekarskie.

– Kongres daje możliwość konsolidacji środowisk polskich i polonijnych z całego świata. Jest okazją do wymiany doświadczeń, przedstawienia zdobyczy nauki, wymiany kulturalnej, pokazania zmian, jakie dokonały się w naszym kraju przez ostatnie lata – podkreśla przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu Jan Borowiec. – Mamy też nadzieję zainteresować nim młodych lekarzy. Na targach pracy zostaną przedstawione oferty polskich placówek ochrony zdrowia oraz firm zatrudniających lekarzy poza granicami Polski.
Wykład inauguracyjny: „Zastosowanie nanomedycyny w chorobach układów: sercowo-naczyniowego i nerwowego” wygłosi prof. Tadeusz Maliński z Ohio University, USA. Program naukowy obejmuje sesje: etyczną, kardiologiczne, okulistyczne, onkologiczne, psychiatryczne, stomatologiczne, traumatologiczne.
Organizatorzy przewidują również imprezy integracyjne, turystyczno-krajoznawcze i sportowe.
Szczegółowe informacje – Biuro OIL w Częstochowie, tel. (34) 368-18-88; fax: (34) 365-41-20; www.kongrespoloniimedycznej.pl Ü

md

Archiwum