16 kwietnia 2006

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Odpracować święta

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w styczniu br. do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności odpracowania święta w sytuacji, gdy w tym samym tygodniu przypadają dwa dni świąteczne, oprócz niedzieli.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym 7 dni od poniedziałku do niedzieli wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy z 40 do 32 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt. RPO podaje, że taka sytuacja będzie miała miejsce w tym roku dwukrotnie (1 i 3 maja oraz 25 i 26 grudnia).
Zdaniem Rzecznika, fakt zmniejszenia tygodniowego wymiaru czasu pracy w takim przypadku jedynie o 8 godzin budzi pewien niepokój społeczny. Jest to odczytywane jako obowiązek odpracowania jednego z dwóch dni świątecznych przypadających w jednym tygodniu. Z art. 151 (9) Kodeksu pracy wynika, że dniami wolnymi od pracy, oprócz niedziel, są święta określone w ustawie o dniach wolnych od pracy. W sytuacji, gdy w jednym tygodniu od poniedziałku do soboty wypadają dwa święta, mamy do czynienia z kolizją dwóch norm ustawowych, gdzie jedna mówi, że „sporne” święta są dniami wolnymi od pracy, z drugiej zaś wynika obowiązek odpracowania jednego z dwóch dni świątecznych przypadających w tym samym tygodniu.
RPO prosi ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie i ewentualne podjęcie stosownych działań zmierzających do likwidacji kolizji norm prawnych wynikających z wymienionych przepisów Kodeksu pracy. Ü

AK

Archiwum