8 maja 2006

10 maja 2006 r. – Drugi Ogólnopolski Dzień Protestu Pracowników Medycznych

Naczelna Rada Lekarska wezwała 21 kwietnia br. wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów do solidarnego udziału w proteście poprzez: z uczestnictwo w manifestacji w Warszawie 10 maja br. o godz. 12.00 z demonstrowanie solidarności z protestem, poprzez pracę w trybie ostrodyżurowym, wszystkich tych, którzy ze względu na konieczność zabezpieczenia działań niezbędnych dla ratowania zdrowia i życia chorych, nie mogą wziąć bezpośredniego udziału w manifestacji.

NRL zobowiązała szczególnie członków organów samorządu lekarskiego do udziału w manifestacji. Zaapelowała również do dyrektorów i kierowników publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ich organów założycielskich o pomoc i wsparcie we wszelkich działaniach podjętych w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej środowisk medycznych.

U Premiera

„Niestety, po dzisiejszym spotkaniu nie usłyszeliśmy zapowiedzi realizacji żadnego z postulatów, w związku z tym protest się odbędzie” – powiedział po spotkaniu 5 kwietnia br. przedstawicieli środowisk medycznych z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem prezes NRL Konstanty Radziwiłł.

7 kwietnia 2006 r.
– pierwszy dzień protestu

Demonstrujący pod Sejmem domagali się m.in. zwiększenia finansowania systemu ochrony zdrowia ze środków publicznych do poziomu 6 proc. PKB, co oznacza zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną rocznie o ok. 20 mld zł.

O pieniądzach na zdrowie

7 kwietnia br. wicepremier Zyta Gilowska i premier Kazimierz Marcinkiewicz w czasie konferencji prasowej poświęconej prezentacji ustawy o finansach publicznych odpowiadali także na pytania o sytuację w służbie zdrowia.
Zyta Gilowska powiedziała m.in.: „Pieniądze w systemie biorą się z pracy wszystkich Polaków. Gdyby tak się zdarzyło, że Polacy zaczną pracować pięć razy intensywniej niż obecnie (…), wtedy podwyższyłby się PKB o 100 proc. w ciągu trzech, czterech lat, to możliwy jest nie tylko sześcioprocentowy wzrost PKB, ale także te 20 mld. W przeciwnym przypadku 20 mld jest kwotą poetycką. Nie ma takich pieniędzy w systemie, nie zostały tam ukryte ani nikt ich nie zgubił”. Ü

eg

Naczelna Rada Lekarska domaga się od rządzących Polską:

  • zapewnienia środków finansowych na natychmiastową podwyżkę wynagrodzeń wszystkich pracowników medycznych, bez względu na miejsce i formę zatrudnienia, zgodnie z postulatami Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia,
  • niezwłocznego przedstawienia projektu ustawy gwarantującej godne wynagrodzenia wszystkim pracownikom medycznym (w tym lekarzom i lekarzom dentystom) na poziomie nie niższym niż 33 zł za godzinę pracy (i odpowiednio 41 zł dla posiadaczy I st. specjalizacji i 49 zł dla specjalistów),
  • niezwłocznego przedstawienia przez rząd RP projektu ustawy zapewniającej zwiększenie publicznych nakładów na ochronę zdrowia do wysokości co najmniej 6% produktu krajowego brutto,
  • natychmiastowego zaprzestania obraźliwych dla pracowników medycznych wypowiedzi i zapowiedzi siłowego rozwiązania problemów ochrony zdrowia.

Archiwum