26 maja 2006

AM o problemach etycznych

Konferencja dydaktyczno-naukowa „Problemy etyczne w nauczaniu medycyny i w praktyce lekarskiej” pod honorowym protektoratem rektora Akademii Medycznej
w Warszawie prof. dr. hab. med. Leszka Pączka – dla lekarzy, studentów medycyny i wszystkich zainteresowanych problema-tyką bioetyczną – odbędzie się 20 maja br. w Sali Senatu w Rektoracie AM. Wstęp wolny.

Organizatorami konferencji są: Wydział Kształcenia Podyplomowego oraz Zakład Historii Medycyny i Filozofii Akademii Medycznej w Warszawie. Przewodniczący: prof. T. Pasierski i prof. M. Wichrowski.
Zgłoszenia: Wydział Szkolenia Podyplomowego AM w Warszawie – Małgorzata Kruk; fax: (22) 57-20-511; e-mail: akp@rektorat.amwaw.edu.pl malgorzata.kruk@rektorat.amwaw.edu.pl Ü

Archiwum