9 maja 2006

Białe noce w Petersburgu

P.T.
Członkowie Okręgowych Izb
Aptekarskiej i Lekarskiej w Warszawie

Szanowni Państwo,

Od pewnego czasu staramy się zbliżyć członków naszych korporacji w zmaganiach z trudnościami, jakich
doświadczamy w codziennej pracy, ale także poprzez uczestnictwo w spotkaniach o innym charakterze.
Dotychczas wspólnie uczestniczyliśmy w spotkaniach plenerowych, tradycyjnie organizowanych w Kawęczynie. W czerwcu 2005 r. razem wystawiliśmy oratorium Piotra Rubika i Zbigniewa Książka „Świętokrzyska Golgota”. Teraz proponujemy naszym członkom wspólną wycieczkę na „białe noce” – w dn. 11-18 czerwca br.
– do Petersburga
, zwanego Wenecją Północy.
Liczymy na to, że wspólny wyjazd umocni naszą korporacyjną bliskość, a także dostarczy wielu turystycznych wrażeń.

Andrzej Włodarczyk, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Włodzimierz Hudemowicz, przewodniczący Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie

Zgłoszenia przyjmuje organizator wycieczki – Biuro Turystyczne „Bezkresy”, z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 13/14, tel. (22) 826-52-68. Uwarunkowania organizacyjne wymagają pilnego zgłoszenia uczestnictwa.

Archiwum