23 maja 2006

Konferencja Stomatologiczna „Zachód – Wschód”

W dn. 18-20 maja br. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Akademii Medycznej przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie odbędzie się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna „Zachód – Wschód”, zorganizowana przez Instytut Stomatologii. Uczestnictwo zgłosili wybitni specjaliści i naukowcy z uniwersytetów polskich i europejskich. Konferencji towarzyszyć będzie Międzynarodowa Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego.

Szczegółowe informacje: tel. (22) 502-17-97; fax: 502-21-33; e-mail: cst2@tlen.pl; http://www.amwaw.edu.pl/is Ü

Archiwum