18 maja 2006

Kursy AM dla lekarzy i lekarzy dentystów

Akademia Medyczna w Warszawie, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, organizuje kursy w zakresie kształcenia ustawicznego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu i uzyskaniu 7 punktów edukacyjnych, które stanowią potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. Kursy odbywają się w soboty, w godz. 9.00-16.30.
Opłatę należy wnosić na konto nr BPH PBK S.A., Oddział Warszawa 74106000760000331000047305, z zaznaczeniem numeru kursu, za który jest wnoszona.

W najbliższym czasie odbędzie się kurs:

Choroby błon śluzowych
– kier. naukowy prof. Renata Górska
24.06.2006 r. (nr kursu: AKP/U4/2006) – dla lekarzy dentystów.

Kurs odbędzie się w Centrum Dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Trojdena 2a.
Opłata 150 PLN.

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona.
Warunkiem zapisania się na kurs jest przesłanie karty zgłoszenia (http://www.amwaw.edu.pl/zgloszenie_ustawiczne.doc). Dodatkowe informacje – w Dziekanacie Wydziału Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, tel./fax: 57-20-511, tel.: 57-20-510;
http://www.amwaw.edu.pl/ustawiczne.html

Archiwum