3 maja 2006

Obwieszczenia i uchwały OKW

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARSZAWIE
z dnia 27 grudnia 2005 r.

Na podstawie uchwały nr 2/2005 Okręgowej Komisji Wyborczej
w Warszawie z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie wygaśnięcia w rejonie wyborczym nr 58 „Instytut Psychiatrii
i Neurologii” mandatu delegata na XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – ogłasza się, co następuje:
§ 1
Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2005-2009 została Celina Brykczyńska, członek rejonu wyborczego nr 58 „Instytut Psychiatrii i Neurologii”.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz Kostrzewa

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w WARSZAWIE
z dnia 4 kwietnia 2006 r.

Na podstawie uchwały nr 1/2006 Okręgowej Komisji Wyborczej
w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2006 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w kadencji 2005-2009 – ogłasza się, co następuje:
§ 1
Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie kadencji 2005-2009 został Edward Mroczkowski

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz Kostrzewa

UCHWAŁA
NR 2/2006
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w WARSZAWIE
z dnia 4 kwietnia 2006 r.
w sprawie
ustalenia składu
Komisji Wyborczej
XXIV Okręgowego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie §30 ust. 1 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów – uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Wyborczą XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w składzie:
1. Przewodniczący
Janusz Kostrzewa
2. Wiceprzewodniczący
Anna Janaszek-Borek
3. Sekretarz
Elżbieta Karpowicz
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Komisji Wyborczej
Elżbieta Karpowicz

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz Kostrzewa

OBWIESZCZENIE
KOMISJI WYBORCZEJ
XXIV OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
w WARSZAWIE
z dnia 8 kwietnia 2006 r.
o wynikach
wyborów uzupełniających
do Okręgowej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158, z 1990 r. nr 20, poz. 120, z 1996 r. nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 152, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 2001 r. nr 126, poz. 1383, z 2002 r. nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. nr 92, poz. 885), §30 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków organów tych delegatów – ogłasza się, co następuje:
§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Wybory uzupełniające do Okręgowej Rady Lekarskiej”, ogłasza się, że Maciej Piotr Pękala (lekarz dentysta) został członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2005-2009.

Przewodniczący
Zjazdu
Mieczysław Szatanek

Przewodniczący
Komisji Wyborczej
Janusz Kostrzewa

Archiwum