25 maja 2006

Odznaczenia „LAUDABILIS”

Po raz czwarty Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie uhonorowała zasłużonych członków samorządu najwyższym odznaczeniem Izby „LAUDABILIS” (czyli: godny uznania), ustanowionym w 2004 r., przyznawanym za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, naukowej lub organizacyjnej. Na XXIV Okręgowym Zjeździe Lekarzy w kwietniu br. uhonorowano nim pięć osób. Odznaczenie odebrała także prof. Maria Gutowska-Płachecka, która nie mogła uczestniczyć w uroczystości w listopadzie 2005 r. (Jej sylwetkę prezentowaliśmy w „Pulsie” nr 1/2006).
Ponadto w trakcie Zjazdu wręczono dyplom „Honorowego Delegata” Bohdanowi Januszowi Bzowskiemu.

Nagrodzeni
Tadeusz Tołłoczko
– profesor medycyny, endokrynolog. Związany z Akademią Medyczną w Warszawie od asystenta do rektora. Funkcję rektora pełnił przez dwie kadencje. Kierownik Kliniki Chirurgii w latach 1974-1999. Członek wielu światowych i krajowych towarzystw naukowych. Odznaczony Krzyżami: Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Delegat na IV i V Krajowy Zjazd Lekarski, członek ORL IV i V kadencji.

Eleonora Zielińska
– profesor prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Podyplomowego Studium Bioetyki i Prawa Medycznego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego. Ekspert prawa medycznego, stale współpracuje z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.

Henryk Skarżyński – profesor medycyny, otolaryngolog. Twórca Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Międzynarodowego Centrum Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. Członek wielu światowych i krajowych audiologicznych towarzystw naukowych. Odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność zawodową i opracowanie oryginalnej metody wszczepiania implantów słuchowych.

Tadeusz Lesław Chruściel – profesor medycyny, specjalista w zakresie farmakologii i farmakologii klinicznej. Związany
z wieloma uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Śląską Akademią Medyczną, od 1974 r. z placówkami warszawskimi: Instytutem Leków, a następnie CMKP. Prezes NRL I kadencji. Delegat na wszystkie zjazdy krajowe i członek NRL. Przewodniczący Zespołu ds. Polityki Lekowej NRL IV kadencji. Odznaczony Krzyżami: Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Gloria Medici, Meritus pro Medicis.

Adrian Bong – lekarz chirurg. Związany ze Szpitalem Bielańskim w latach 1969-2001, od stażysty do stanowiska zastępcy dyrektora ds. medycznych, później w Departamencie Zdrowia MSWiA. W latach 1994-2001 lider KSL w Szpitalu Bielańskim, w latach 1994-1997 zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od 1997 r. do chwili obecnej w Okręgowym Sądzie Lekarskim.

Bohdan Janusz Bzowski – lekarz, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i higieny pracy, społecznik. Członek grupy reaktywującej działalność samorządu lekarskiego. Delegat na wszystkie okręgowe i krajowe zjazdy lekarskie. Członek Okręgowej Rady Lekarskiej I kadencji, przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej II i III kadencji oraz zastępca przewodniczącego IV kadencji, twórca nowej koncepcji pracy komisji rewizyjnych. Głęboko zaangażowany
w pracę społeczną.

mkr

Archiwum