9 maja 2006

Spotkania KSLP

Najbliższe spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich odbędzie się 11 maja (czwartek) br. u oo. bonifratrów na ul. Sapieżynskiej 3. Rozpocznie się Mszą św. o godz.18.30. Następnie wykład „Dieta XXI wieku” wygłosi dr n. med. Marianna I. Bąk z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii w Warszawie.
W czasie kolejnego spotkania, które odbędzie się 8 czerwca br., dr Jan Szafraniec, senator RP, wygłosi referat „Sacrum i profanum a współczesna sztuka”.
Informujemy również, że – jak co roku w maju – w dn. 19-21.05.2006 r. odbędą się ogólnopolskie rekolekcje i pielgrzymka pracowników służby zdrowia do Częstochowy. Rekolekcje będzie głosił ks. Piotr Pawlukiewicz.
Zapraszamy lekarzy, studentów AM i inne zainteresowane osoby, także spoza Stowarzyszenia. Ü
Zarząd Oddziału Mazowieckiego KSL

Archiwum