17 maja 2006

Z Mazowsza

Sprzęt dla Przasnysza
8 marca br. Szpital im. dr. Wojciecha Oczki w Przasnyszu otrzymał ogólnodiagnostyczny aparat RTG oraz echokardiograf.

1 mln zł na zakup sprzętu przekazał Mazowiecki Urząd Marszałkowski, pozostałą kwotę – Starostwo Powiatowe. Echokardiograf wspomoże diagnostykę pacjentów szpitala oraz oddziału ambulatoryjnego. Aparat RTG zajmie miejsce wysłużonego sprzętu używanego dotychczas. Nowe urządzenia znacząco poprawią możliwości diagnostyczne ZOZ-u, a co za tym idzie – skuteczność leczenia.

ISO dla Banacha
20 marca br. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie otrzymał Certyfikat ISO 9001:2000.

Uroczyste wręczenie dokumentu potwierdzającego zgodność systemu zarządzania jakością w szpitalu z normami ISO odbyło się w budynku Podchorążówki w warszawskich Łazienkach. Obecni byli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas oraz rektor Akademii Medycznej w Warszawie prof. dr hab. Leszek Pączek.

Ambulanse dla Ostrołęki
Ostrołęcka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” wzbogaciła się o trzy pojazdy.

Dwie karetki reanimacyjno-wypadkowe oraz ambulans przewozowy zostały wyposażone zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedna z „erek” ma napęd na cztery koła, co umożliwi sprawniejsze dotarcie do potrzebujących z miejscowości o utrudnionym dostępie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Drugi pojazd ma nowoczesną zabudowę kontenerową przedziału medycznego, zapewniającą lepsze warunki pracy.

Ostrowska mikrobiologia
10 marca br. w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste otwarcie Samodzielnej Pracowni Mikrobiologii.

Nowy oddział jest wyposażony zgodnie ze standardami europejskimi. Pomieszczenia pracowni są klimatyzowane, a nowoczesna aparatura pozwala na prze-kazywanie wyników badań drogą elektroniczną. Koszt inwestycji wyniósł ok. 650 tys. zł – większość środków pochodziła z dotacji Ministerstwa Zdrowia.

Zdrowy konkurs
Urząd miasta w Legionowie zorganizował konkurs „Pielęgnować zdrowie swe – to nałogom krzyknąć nie!”.

Zadanie uczestników konkursu polega na stworzeniu aforyzmów zachęcających do zachowań profilaktycznych oraz skłaniających do refleksji nad konsekwencjami sięgania po używki. Akcja skierowana jest do dzieci szkół podstawowych. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.

Aukcja dla dzieci
10 marca br. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie odbyła się aukcja prac wychowanków tej placówki.

Celem aukcji było pozyskanie środków na ufundowanie szkole sztandaru. Ośrodek jest najstarszą tego typu placówką w kraju. Znajdują się w nim trzy szkoły: podstawowa, gimnazjum oraz liceum. Uczniowie znajdują się pod stałą opieką nauczycieli oraz okulisty, logopedy, rehabilitantów i fizjoterapeutów. Oprócz nauki dzieci mogą rozwijać zainteresowania w wielu zespołach, klubach i kołach zainteresowań, m.in. informatycznym, dziennikarskim, sportowym.

Prywatnie w Bielańskim
29 marca br. w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie otwarto Centrum Diagnostyczne.

Oddział utworzono w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Szpital udostępnił pomieszczenia, a prywatny inwestor wyposażył je w nowoczesny sprzęt. Centrum posiada pracownię angiografii i radiologii interwencyjnej, rezonansu magnetycznego oraz radiologii klasycznej. Z usług placówki będą mogli korzystać wszyscy – koszty badań pacjentów szpitala będą pokrywane ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjenci mają dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych, a szpital może świadczyć usługi o podwyższonym standardzie, m.in. w zakresie wysokospecjalistycznej diagnostyki chorób naczyń krwionośnych, wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych, a także badań rentgenowskich.

Po remoncie w Otwocku
22 marca br. w Otwockim Szpitalu Powiatowym otwarto wyremontowany oddział chirurgiczny.

W uroczystości wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas, a poświęcenia nowego oddziału dokonał biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Sławoj Leszek Głódź. Jedno-, dwu- i pięcioosobowe pokoje z aneksem łazienkowym wyposażono m.in. w elektroniczny system przywoławczy.

Sympozjum w Grodzisku
2 marca br. w Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim odbyło się sympozjum na temat promocji zdrowia i wczesnego wykrywania chorób przewlekłych wśród mieszkańców powiatu.

W spotkaniu wziął udział m.in. minister zdrowia Zbigniew Religa.

Koszty farmakoterapii
29 marca br. w Warszawie odbyła się konferencja „Jak racjonalizować koszty farmakoterapii w Polsce?”.

W czasie spotkania omawiano problematykę kosztów farmakoterapii w kraju i w Europie, przedstawiono propozycję zmian w systemie refundacji i ordynacji leków, dyskutowano również o roli leków generycznych. Uczestnikom panelu przedstawiono wyniki badań opinii publicznej o dostępności leków dla społeczeństwa. Patronat nad konferencją, zorganizowaną przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, objął sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha. Ü

Archiwum