15 maja 2006

Zasłużeni dla Warszawy

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia obchodzony był pod hasłem: „Pracując dla zdrowia”. Zgodnie z zaleceniem Lee Jong-wooka, dyrektora generalnego WHO, miał on w szczególny sposób podkreślić wkład pracowników ochrony zdrowia w podnoszenie poziomu zdrowotności i dobrobytu ludzi.

Uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Zdrowia odbyło się w Galerii Porczyńskich w Warszawie 5 kwietnia br. W trakcie spotkania wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Stołecznego Warszawy”. Otrzymali je: Michał Krzysztof Kawecki, dyrektor SZPZLO Warszawa Bródno; Lucyna Kasprowicz, dyrektor SZPZLO Warszawa Wola; Waldemar Wierzba, dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ; Maria Kąkol, dyrektor SZPZLO Warszawa Wawer; Henryka Michałowska, dyrektor Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego SPZOZ przy ul. Mehoffera;
Halina Eska
, dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ Warszawa Radość; Mirosława Rudzińska; dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ Warszawa przy ul. Szubińskiej; Halina Rajska, MSWiA; Marek Wysocki, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA; Jan Krzysztof Podgórski, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów; Kazimierz Roszkowski, dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie; Marek Nowacki, dyrektor Centrum Onkologii; Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu; Julian Jerzy Mazur, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych i administracyjnych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu; Bożena Buchajaczyk, kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej CZD; Jacek Grygalewicz, Szpital Bielański. Ü

mkr

Archiwum