14 czerwca 2006

APEL Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do rządu i Sejmu RP z dn. 31 maja 2006 r.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie popiera słuszne żądania lekarzy pracujących w Szpitalu MSWiA w Łodzi.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne obywateli naszego kraju, apeluje do rządu i Sejmu RP o niestosowanie rozwiązań siłowych i metod zastraszania środowiska medycznego oraz natychmiastowe przystąpienie do usunięcia przyczyn masowych protestów i strajków pracowników ochrony zdrowia.

Archiwum