27 czerwca 2006

ISO dla Centrum Stomatologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Stomatologii, największa przychodnia dentystyczna w Polsce, udzielająca świadczeń stomatologicznych mieszkańcom województwa mazowieckiego, uzyskał certyfikat zarządzania jakością ISO: 9001: 2000/ EN ISO 9001: 2001. Ü

Maciej Nowak
p.o. dyrektor ds. medycznych

Archiwum