4 czerwca 2006

Listy

Serdeczne podziękowania za opiekę lekarską podczas mojej choroby (po wypadku w lipcu ub.r.) całemu zespołowi lekarzy Oddziału Chirurgii Urazowej SZPITALA BIELAŃSKIEGO w Warszawie,
a zwłaszcza dr. n. med. Andrzejowi Jackowi BENDKOWI, lek. chir. ortop.-traumat. Bohdanowi IWASZKIEWICZOWI, lek. Pawłowi UCHAŃSKIEMU, pani dr anestezjolog, jak również paniom pielęgniarkom, rehabilitantkom, salowym i pozostałym pracownikom.

Barbara Antolak

***

{ Prof. dr. hab. med. Andrzejowi GÓRECKIEMU, kierownikowi
Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii I Wydz. Lek. AM w Warszawie, składam bardzo serdeczne podziękowania za przeprowadzoną operację.

Maria Teresa Jankowska

***

Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Tragiczna śmierć naszego Syna Szymona przewróciła „mój świat” i zweryfikowała wiele moich poglądów i planów życiowych. W chwili rozpaczy
i poszukiwaniu sensu życia nieoceniona staje się pomoc najbliższych. Słowa otuchy, modlitwa, udział w uroczystości pogrzebowej przyjaciół,
koleżanek i kolegów z naszego samorządu, pracowników Naczelnej i Okręgowej Izby Lekarskiej dodaje sił i wiary.
Za to wszystko pragnę Wam z całego serca
podziękować

Krzysztof Makuch

***

W sprawie jednoosobowych dyżurów

Konsultant wojewódzki położnictwa i ginekologii
prof. dr hab. med. Andrzej STASZEWSKI
do przewodniczącego ORL w Warszawie
dr. n. med. Andrzeja WŁODARCZYKA

Serdecznie dziękuję w imieniu własnym i członków zespołu lekarskiego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Ostrołęce za zajęcie zdecydowanego stanowiska wobec decyzji Dyrektora Szpitala o wprowadzeniu jednoosobowych dyżurów lekarskich w Oddziale. Podobne stanowisko przedstawiłem pisemnie i w bezpośredniej rozmowie z Dyrektorem Szpitala. Prawdziwym dramatem jest sytuacja, w jakiej podejmowane są tego rodzaju decyzje, kosztem zagrożenia zdrowia pacjenta i pogorszenia jakości opieki zdrowotnej w Szpitalu. Decyzje organizacyjne tego rodzaju Dyrektor podejmuje na własną odpowiedzialność, stwarzając świadome ryzyko błędu organizacyjnego, który może skutkować utratą zdrowia i życia chorych. Swoje stanowisko przedstawiłem Panu Dyrektorowi bezpośrednio, zwracając uwagę na fakt jego osobistej odpowiedzialności za możliwe skutki przedmiotowej decyzji.

Warszawa, 9 maja 2006 r.

Archiwum