18 czerwca 2006

Nowotwór – zabójca

Światło dzienne ujrzał właśnie raport „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2003 roku”. Wynika z niego, że w omawianym okresie na nowotwory złośliwe zachorowało przeszło 121 tys. Polaków: ponad 62 tys. mężczyzn i niemal 59 tys. kobiet. Choroby nowotworowe doprowadziły do śmierci prawie 90 tys. chorych: ok. 50 tys. mężczyzn i ponad 38 tys. kobiet – podają autorzy.
Z raportu wynika, że najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn jest rak płuc. Odpowiada za blisko jedną trzecią zachorowań i zgonów nowotworowych. Zagrożenie to gwałtownie wzrosło w drugiej połowie XX w. Wzrost wyhamował jednak w ostatnich 20 latach. Wśród kobiet najczęstszą przyczyną nowotworową zgonów jest rak piersi. Ostatnio zauważono wzrost liczby zachorowań i niewielki spadek umieralności. W ostatnich dwóch dekadach kobiety częściej niż dawniej chorują i umierają na nowotwory złośliwe płuc. W najbliższej dekadzie rak płuc stanie się prawdopodobnie główną przyczyną zgonów nowotworowych Polek – przewidują onkolodzy. Spada natomiast zachorowalność i śmiertelność Polaków z powodu raka żołądka.
W latach 70. był to najczęstszy nowotwór. Niestety, Polska nadal jest w czołówce krajów Europy, jeśli chodzi o zgony spowodowane nowotworami szyjki macicy.
Jak podają autorzy raportu, obecnie z chorobą nowotworową żyje w Polsce ponad 400 tys. pacjentów. Wykrywalność nowotworów utrzymuje się na poziomie 30 proc., podczas gdy w USA – 60 proc., a w Europie Zachodniej – 50 proc. Choroby nowotworowe są w Polsce przyczyną ok. 40 proc. zgonów wśród kobiet i ok. 30 proc. wśród mężczyzn w wieku od 45 do 64 lat.
W stolicy ma powstać Ośrodek Myśli Onkologicznej. Będzie on organizował cykliczne szkolenia i konferencje z udziałem najlepszych specjalistów z zakresu onkologii z całego świata. – Lekarze onkolodzy mogliby tutaj dzielić się swymi doświadczeniami, prezentować wyniki ostatnich badań, przybliżać najnowsze metody i sposoby leczenia – podkreśla dr Maciej Krzakowski, który jest również wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej PTOK. Ü

GUT

Archiwum