22 czerwca 2006

Światowy Dzień Astmy

Z okazji Światowego Dnia Astmy – 2 maja br. – Towarzystwo Przyjaciół Chorych na Astmę oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Osób Chorych na Astmę, Alergię i POChP uruchomiły specjalny adres e-mail: psycholog@astma.waw.pl – pod którym można zasięgnąć porady psychologa.
Tegoroczne hasło Światowego Dnia Astmy to „Niezaspokojone potrzeby w astmie”. U osób cierpiących na tę chorobę ujawnia się często silna, niezaspokojona potrzeba wsparcia psychologicznego.
W maju i czerwcu br., w związku z obchodami Światowego Dnia Astmy, organizowane są również spotkania „Z astmą w duecie”. Chorzy, ich rodziny i lekarze mogą zgłaszać chęć udziału pod numerem telefonu: (0) 606-66-33-39.
„Astma jest chorobą przewlekłą i jeżeli nie jest właściwie leczona, może mieć duży wpływ na życie chorych, ograniczając ich aktywność fizyczną, edukacyjną lub zawodową” – mówi prof. Krzysztof Sładek z II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Choroba ta to w Polsce problem blisko 2 mln osób. Chorzy nie mają, niestety, możliwości korzystania ze skutecznego leczenia – terapii skojarzonej w jednym inhalatorze – gdyż nie jest ona refundowana.
Prof. Krzysztof Sładek podkreśla: „Edukacja chorych w astmie jest podstawowym elementem leczenia. Świadomość choroby, wiedza o jej leczeniu, podstawowe umiejętności stosowania leków wziewnych to już nie wystarcza współcześnie leczonym chorym na astmę. Chory powinien umieć sam monitorować chorobę – albo poprzez obiektywne pomiary pikfometryczne (PEFR), albo obserwując nasilenie objawów i zużycie doraźnych leków objawowych – krótko działających betamimetyków. Ta samokontrola choroby pozwala chorym na prowadzenie samoleczenia, oczywiście kierowanego przez lekarza”. Ü md

Archiwum