13 czerwca 2006

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Zmienić prawo dotyczące odpowiedzialności zawodowej

W kwietniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w sprawie zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz innych pracowników medycznych.

Według RPO, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich, w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy stosuje się przepisy tej ustawy, a w sprawach w niej nieuregulowanych – odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego.
Zdaniem RPO, przepisy rozporządzenia w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy pozbawiają pokrzywdzonego wielu praw, które przysługiwałyby mu na podstawie kodeksu postępowania karnego.
„Słaba pozycja pokrzywdzonego pacjenta jako uczestnika postępowania
w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz jako strony postępowania sądowego w tzw. procesach lekarskich krytykowana jest w listach obywateli oraz organizacji zajmujących się ochroną praw pacjentów, kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich” – napisał RPO.
Rzecznik informuje również, że na przebieg postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej skarżą się obwinieni lekarze, którzy uważają, że rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w toku postępowania, naruszają ich prawa.
Zdaniem RPO, należy dokonać gruntownych zmian w prawie dotyczącym odpowiedzialności zawodowej lekarzy, które zagwarantowałyby ochronę praw uczestników postępowania oraz wzmoc- nienie nadzoru nad nim. Ü

AK

Archiwum