17 czerwca 2006

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Konflikt zażegnany

Po jednodniowej przerwie w pracy ortopedzi z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu zgodzili się na 6-proc. podwyżkę wynagrodzeń i wrócili na oddział. Ponowne negocjacje w sprawach płacowych zostaną przeprowadzone za trzy miesiące.

Spór w szpitalu trwa od kilku miesięcy. Na początku roku ortopedzi zaproponowali dyrekcji zmianę sposobu zatrudnienia – dotychczasowe umowy o pracę zostałyby zastąpione przez kontrakty w wysokości ok. 10 tys. zł miesięcznie. W zamian lekarze ponosiliby wszystkie koszty zatrudnienia, w tym m.in. ZUS i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Źródłem finansowania podwyżek miałyby być oszczędności wynikające ze zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu oddziału. Według wyliczeń rzecznika Związku Zawodowego Ortopedów WSzS dr. Arkadiusza Kutyły, spełnienie żądań pozwoliłoby na podwojenie wynagrodzeń. Obecnie lekarz z II stopniem specjalizacji i kilkunastoletnim stażem (pracując 300 godzin miesięcznie) zarabia zaledwie 2400 zł. Aby wzmocnić nacisk, wszyscy ortopedzi (oprócz ordynatora) złożyli wypowiedzenia umów o pracę. Mimo silnej presji i groźby likwidacji oddziału dyrektor szpitala Bożenna Pacholczak nie zgodziła się na znaczące podwyżki. Według niej, w ramach obecnego kontraktu NFZ możliwy jest wzrost wynagrodzeń zaledwie o ok. 5 proc. Zaostrzenie sporu nastąpiło pod koniec kwietnia, gdy zbliżał się termin upływu wypowiedzenia umów o pracę. Po fiasku negocjacji dyrektor Pacholczak zapowiedziała zatrudnienie lekarzy spoza Radomia. Do czasu skompletowania personelu część pacjentów miałaby zostać przeniesiona do innych szpitali.
Wobec narastającego konfliktu do negocjacji włączył się szef Delegatury Radomskiej OIL dr Mieczysław Szatanek. W wyniku rozmów „ostatniej szansy” ortopedzi powrócili do pracy 2 maja. Uzgodniono, że w ciągu najbliższych miesięcy realizowany będzie pakiet oszczędnościowy. Zmiany przewidują m.in. skrócenie czasu pobytu pacjenta przed planowaną operacją oraz egzekwowanie od przychodni kierujących na zabieg wykonywania niezbędnych badań. – Jeżeli uda się zmniejszyć koszty funkcjonowania oddziału, to jest szansa na wzrost wynagrodzeń dla ortopedów – powiedziała dyrektor Pacholczak.

O punktach edukacyjnych

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi uprawnień organizatorów szkoleń do informowania słuchaczy o przysługujących im punktach edukacyjnych Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie informuje:

Punkty edukacyjne przysługują uczestnikom konferencji, zjazdów, sympozjów itp., zwanych dalej szkoleniami, których organizatorzy spełniają warunki określone ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. ze zm. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Liczbę należnych punktów edukacyjnych za odbycie danego szkolenia określa załącznik nr 3 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów. Dodatkowym warunkiem uznania, że szkolenie spełnia wymogi określone ustawą, jest wpis organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe odpowiedniej okręgowej izby lekarskiej.
Redakcja „Pulsu” zamieszcza na swoich łamach informacje lub ogłoszenia płatne tylko o tych szkoleniach, które zostały wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez OIL w Warszawie. W tym celu należy się skontaktować z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego – tel. 313-19-70; e-mail: edulek@warszawa.oil.org.pl
Warunek ten nie dotyczy szkoleń, których organizatorami są podmioty uprawnione do kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, na podstawie odrębnych przepisów, tj. wyższa szkoła medyczna lub jednostka badawczo-rozwojowa. Ü

Nominacja

Dr Mieczysław Szatanek został szefem Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Cieślika, który objął funkcję dyrektora Radomskiego Oddziału NFZ.

Dr Szatanek będzie pełnił obowiązki dyrektora do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora. Zorganizowanie konkursu zapowiedział wiceprezydent Radomia Krzysztof Gajewski.
Dr Mieczysław Szatanek jest znanym w regionie radomskim ginekologiem, położnikiem i anestezjologiem. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach samorządu lekarskiego – obecnie jest wiceprzewodniczącym ORL w Warszawie i szefem Delegatury Radomskiej OIL. Przez 25 lat pracował na Oddziale Ginekologicznym w szpitalu przy ul. Tochtermana, a w latach 2004-2005 był w RSzS zastępcą dyrektora ds. lecznictwa.

Delegatura Radomska

Przewodniczący Mieczysław Szatanek
Biuro:
Joanna Ziembicka-Zięba, Barbara Wąsik
26-600 Radom, ul. Przerwy-Tetmajera 13, godz. 8.00-16.00
Tel. (48) 331-36-62; fax: (48) 331-17-30

Numer konta: 19 1050 1793 1000 0022 4493 2741

Archiwum