10 czerwca 2006

Zasłużeni dla chirurgii

W dn. 18-20 maja br. w Krakowie odbył się II Kongres ESES – „European Society of Endocrine Surgeons” (Europejski Kongres Chirurgów Endokrynologicznych).

Kongres został zorganizowany przez prof. dr. Stanisława Cichonia – kierownika Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej CM UJ.
Podczas uroczystej inauguracji, która odbyła się w Collegium Maius UJ (na zdjęciu), „Medal Uznania” – „BENE MERENTIBUS SOCIETAS CHIRURGORUM POLONORUM, COETUS CRACOVIENSIS” – otrzymali prof. Kazimierz RYBIŃSKI (z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) oraz prof. Tadeusz TOŁŁOCZKO (z Akademii Medycznej w Warszawie; członek ORL w Warszawie).
Na rewersie „Medalu Uznania Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Chirurgów Polskich dla Zasłużonych” znajduje się portret Rafała Józefa Czerwiakowskiego (1743-1816) z inskrypcją będącą cytatem z jego przemówienia skierowanego do króla Stanisława Augusta: „NON NOBIS NATI SUMUS, SED PATRIAE ET AMICIS”. Ü

TT

Archiwum