1 czerwca 2006

Zespół przeciw sercu

W otwartym niedawno nowoczesnym budynku Centrum Dydaktycznego stołecznej Akademii Medycznej odbył się I Kongres „Akademickie Dni Kardiologiczne”. Po jego rozpoczęciu zainteresowani mogli zobaczyć transmisję przeprowadzanej na żywo operacji wszczepienia zastawki serca 61-letniej pacjentce.

W kongresie wzięło udział ponad 1000 lekarzy kardiologów i studentów. Jednym z tematów był tzw. zespół metaboliczny (ZM). Jego objawem jest m.in. otyłość w okolicy jamy brzusznej.
Wśród objawów klinicznych występują: podwyższony poziom trójglicerydów, obniżony HDL cholesterol (tzw. dobry cholesterol), podwyższone ciś-nienie krwi i poziom zawartej w niej glukozy. ZM może prowadzić do wystąpienia choroby wieńcowej. Obecne w organizmie chorego małe, gęste cząsteczki tłuszczu LDL mogą spowodować powstawanie w naczyniach krwionośnych złogów, które zmniejszają przepływ krwi. Ponadto zgromadzona w jamie brzusznej tkanka tłuszczowa jest źródłem toksyn, które przedostając się do krwi, mogą uszkadzać ściany tętnic i żył, a także serce.
Prof. Mirosław Dłużniewski podkreśla, że powody do obaw mogą mieć mężczyźni, których obwód w pasie przekracza 102 cm, i kobiety, które
w talii mają więcej niż 88 cm. Jednocześnie dodaje, że wiedza na temat profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych jest w społeczeństwie tak znikoma, że nawet studenci medycyny nie znają odpowiedzi, kiedy są pytani, jaki poziom cholesterolu mają ich rodzice. Wiedzą to tylko ci, których rodzice mieli zawał lub inne dolegliwości wieńcowe. Ü
GUT

Archiwum