16 lipca 2006

Alfabet jakości

I
Innowacja
– nagła, radykalna zmiana organizacyjna, która nastąpiła np. na skutek inwestycji w technologię lub sprzęt. Jest jedną z metod udoskonalania, które może się odbywać zgodnie ze strategią „małych kroków”.1

Ishikawa Kaoru – uznany autorytet w zakresie problematyki zarządzania jakością. Twórca diagramu przyczyn i skutków, czyli „wykresów rybich ości”. Według Ishikawy większość przyczyn daje się podzielić na wywołane przez: człowieka, materiały, zarządzanie, metody, maszyny i środowisko (tzw. 5M+E).

ISO (International Standardization Organization) – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, z siedzibą w Genewie, zrzeszająca 100 krajów członkowskich. Jej celem jest tworzenie i promowanie standardów dotyczących działalności naukowej, technicznej i ekonomicznej. ISO to nazwa własna pozostająca w związku z takimi terminami, jak: standard, norma, normalizacja2 .
ISO 9000 to zbiór norm opartych na 8 zasadach zarządzania jakością, w szczególności uwzględniających potrzeby i wymagania klientów, rolę przywódców oraz zaangażowanie zdolności ludzi. Zasady te dotyczą również procesowego i systemowego podejścia do zarządzania organizacją oraz jej ciągłego doskonalenia, m.in. przez podejmowanie decyzji opartych na faktach, a także wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami.3 Ü

Autor jest dyrektorem szpitala
w Makowie Mazowieckim,
organizatorem
ogólnopolskich konferencji
„Jakość w ochronie zdrowia”

„Alfabet jakości” drukujemy w „Pulsie”,
począwszy od numeru 2/2005

Dariusz R. Hajdukiewicz

Archiwum