7 lipca 2006

Poradnia dla wszystkich

Uroczyście otwarta przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (WHD) poradnia USG zapewni specjalistyczną opiekę ambulatoryjną kobietom w ciąży i ich dzieciom. Aparat będzie służył zarówno diagnostyce pacjentów placówki, jak i wszystkim zainteresowanym. Kierownikiem naukowym poradni została dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, która jest jednym z trzech specjalistów w Polsce w zakresie kardiologii prenatalnej.

Wady wrodzone serca są najczęstszymi patologiami u płodów i dzieci. Powstają we wczesnym okresie ciąży (do 8. tygodnia). Można je rozpoznać już w 12. tygodniu ciąży.
W rutynowych badaniach USG układ krążenia płodu powinien być oceniony u każdej pacjentki w 20. tygodniu ciąży. Tymczasem wysokiej klasy aparat USG VOLUSON – EXPERT, jakim dysponuje poradnia WHD, umożliwia ocenę rozwoju płodu od I trymestru ciąży, a rozwoju serca płodu – od przełomu I i II trymestru. Zastosowanie specjalisty-cznego programu komputerowego umożliwia postawienie precyzyjnej diagnozy. Poza badaniem ECHO wykonuje się również EKG, pomiary saturacji, ciśnienia oraz niezbędne badania laboratoryjne krwi. Lekarze zatrudnieni w poradni mają międzynarodowy certyfikat Fetal Medicine Foundation, dający im uprawnienia do wykonywania badań między 11. a 14. tygodniem ciąży.
Jeśli u dziecka rozpoznana jest wada wrodzona serca wymagająca leczenia, kieruje się je do jednego z dwóch referencyjnych ośrodków kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej: Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie lub Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Aby w pełni wykorzystać posiadane urządzenie, w poradni wykonuje się również inne badania USG u dzieci i dorosłych, w tym ginekologiczne. Całkowity zysk przekazywany jest na działalność statutową Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.
Przy poradni prowadzona jest również działalność edukacyjna dla studentów i lekarzy. 18 maja br. odbyło się zakończenie zajęć fakultatywnych z zakresu anatomii płodu, prowadzonych dla studentów I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Były to pierwsze tego typu zajęcia dla studentów medycyny. W przyszłym roku studenci będą opracowywać wykonane badania, co umożliwi im lepsze poznanie anatomii płodu przy zastosowaniu nowoczesnych metod. Od jesieni będą organizowane międzynarodowe kursy doskonalące w dziedzinie zastosowania nowych technik w diagnostyce USG. Ü

gut

Archiwum