25 lipca 2006

Uroczystość w Otwocku

23 maja br. w Szpitalu Klinicznym CMKP im. prof. Adama Grucy w Otwocku odbyła się uroczystość jubileuszu 85-lecia prof. Stefana MALAWSKIEGO.

Jubilat, senior polskiej ortopedii, pracował w otwockim szpitalu w latach 1968-1991. W 1957 r. zainteresował się gruźlicą kostno-stawową i poświęcił jej następne lata pracy zawodowej. We wspomnieniach lekarzy – uczniów i współpracowników – jawi się jako człowiek pracowity, surowych zasad, mający znakomite pomysły operacyjne, podtrzymujący tradycje polskiej szkoły ortopedii. W pracy kierował się zasadą: Prawa biologii muszą być przestrzegane. (Sylwetkę Profesora prezentowaliśmy w „Pulsie” w grudniu 2002 r. i w styczniu br.)

W drugiej części uroczystości w Klinice Chirurgii, kierowanej przez prof. Kazimierza Rąpałę, dokonano otwarcia Oddziału Spondyloortopedii. Oddział liczy 36 łóżek. Przeprowadzane są tu zabiegi chirurgiczne we wszystkich, poza skoliozami, chorobach kręgosłupa: dyskowych, zmianach zwyrodnieniowych, zapaleniach swoistych i zmianach nowotworowych. Ordynatorem jest dr Stanisław Łukawski. Ü
mkr

Archiwum